« Terug

Stimuleringsregeling

Aanpakken van werkdruk

Met de stimuleringsregeling ‘Aanpakken van werkdruk’ kunnen hogescholen ondersteuning krijgen van een professional voor de ontwikkeling van beleid of de inzet van instrumenten waarmee werkdruk binnen de hogeschool kan worden aangepakt. Met deze nieuwe regeling wil Zestor het uitwerken van de afspraak uit de cao faciliteren, door de mogelijkheid te bieden om deskundigen in te zetten. Deze stimuleringsregeling spitst zich toe op het formuleren van beleid en het inzetten van aanpakken in teams of afdelingen waar sprake is van werkdruk.  

 

Het doel van de regeling

Met deze regeling wil Zestor het uitwerken van de afspraak uit de cao over de aanpak van werkdruk faciliteren, door de mogelijkheid te bieden om deskundigen in te zetten. Deze stimuleringsregeling spitst zich toe op het formuleren van beleid en het inzetten van aanpakken in teams of afdelingen waar sprake is van werkdruk.  

De regeling loopt naast de regeling voor PMR-leden ‘(Mede)zeggenschap over werkdruk, die is ingezet om de medezeggenschap te ondersteunen bij het mede formuleren van beleid op werkdruk. Deze regeling beoogt bij te dragen aan het vergroten van de kennis en expertise op het gebied van werkdruk bij de medezeggenschap.

Voor wie?

Hogescholen die aangesloten zijn bij de Vereniging Hogescholen kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de centrale of decentrale P&O-dienst, de Arbo-coördinator, een team of dienst. 

Beschikbare uren

Voor de stimuleringsregeling “Aanpakken van werkdruk” bedraagt het totaal aantal beschikbare uren 1440 uur. Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is 60 uur.

Looptijd

De regeling heeft een looptijd van een jaar, vanaf 1 september 2019 tot en met 31 december 2020. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 15 november 2020, tenzij het totaal aantal beschikbare uren eerder is uitgeput. De inzet van uren dient afgerond te zijn vóór 31 december 2020.

Meer informatie

Meer informatie, zoals de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt, vind je in de:

Aan hogescholen die overwegen een aanvraag te doen, wordt geadviseerd contact op te nemen met Zestor (zie hieronder). Je kunt dan ook vooraf checken of er nog uren zijn binnen de regeling.
 


Formulieren

 

Meer weten?

Jeannette de Vries

Directeur/secretaris

06 - 51 21 94 66

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: