« Terug

Werkdruk in het hbo

Werkdruk is een belangrijk thema binnen het hbo. Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor dit thema, van concrete interventies op individueel niveau tot aan integraal gezondheidsbeleid (procesniveau). Vanuit Zestor lopen verschillende projecten gericht op de beheersing van werkdruk in het hbo.

E-learning Werkdruk voor MR-leden

Ben je lid van een (C)MR van een hogeschool en wil je meer weten over werkdruk en wat jouw bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn? Dan kun je een e-learning Werkdruk voor MR-leden volgen. In de e-learning leer je meer over werkdruk, de afspraken uit de cao, methoden en werkwijzen om werkdruk te verminderen en welke rol jij als MR-lid kunt spelen op het gebied van werkdruk.

Op dit moment is de e-learning vol vanwege een zesweeks interactief programma. Begin mei is inschrijving weer mogelijk.

Monitoren werkdruk

Het medewerkersonderzoek MTO (eventueel met aanvullende werkdrukverdieping) is een instrument waarmee je als hogeschool werkdruk kunt monitoren. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek hebben diverse hogescholen extra activiteiten ontplooid op het thema werkdruk. Bekijk 'praktijkvoorbeelden werkdruk' in de Arbocatalogus en op de Werkdrukwijzer hbo voor een aantal van deze goede praktijken.

Meten van werkdruk en de daarvoor beschikbare indicatoren

Je kunt werkdruk op allerlei manieren benaderen. Welke manieren zijn er om werkdruk te meten? En welke cijfers bestaan er over werkdruk in het hbo; gemeten op al deze verschillende manieren, en hoe moet je die interpreteren? In deze notitie lees je er meer over: Werkdruk meten in het hbo; toelichting op definities en cijfers (notitie)

Verdiepend werkdrukonderzoek

Daar waar uit bijvoorbeeld het MTO werkdruk als knelpunt naar voren komt laat de hogeschool in samenspraak met de medezeggenschapsraad verdiepend onderzoek uitvoeren naar de werkdruk. Dit verdiepend onderzoek brengt de oorzaken van te hoge werkdruk in beeld. Het gaat dus om factoren die werkstress kunnen veroorzaken bij betreffende werknemers. Meer informatie hierover is hier te vinden.
 

Werkdrukwijzer hbo

Hogescholen nemen al veel gerichte maatregelen om werkdruk te verlagen, maar dat leidt misschien nog niet tot vermindering van werkdruk in de volle breedte. Mede omdat de oorzaken van werkdruk divers zijn en op verschillende niveaus zichtbaar worden. Met de Werkdrukwijzer hbo biedt Zestor hogescholen ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk. De Werkdrukwijzer hbo geeft hbo-specifieke informatie, tools en publicaties als ondersteuning bij het bepalen en in gang zetten van de beste acties.

 

Werk en de Balans: werkdruktool voor medewerkers

Speciaal voor medewerkers van hogescholen is de website www.werkendebalans.nl ontwikkeld. Op deze site vind je informatie over werkdruk, een werkdruktest, oplossingsrichtingen en nog veel meer...

 

Meer informatie?

Erna Luijendijk

Projectadviseur

06 - 15 26 83 21

Leontien Vreeburg

Projectadviseur

06 - 11 27 03 52

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: