« Terug

Werkbeleving in het hbo

Alle hogescholen doen onderzoek naar de werkbeleving of tevredenheid van hun medewerkers. Zestor en Integron ontwikkelden het Tevredenheid Instrument Medewerkers (TIM) om de werkbeleving in het hbo in kaart te brengen.

Tevredenheid Instrument Medewerkers (TIM)

TIM is een medewerkersonderzoek dat de werkbeleving op hogescholen in beeld brengt. Met TIM beschikt de sector over een praktisch instrument dat onderzoek doet van hoge kwaliteit, specifiek toegespitst op het hbo. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder eigen regie van de hogeschool en biedt mogelijkheden tot benchmarken.

Met de uitkomsten uit TIM kunnen hogescholen aan de slag gaan om te kijken waar verbeteringen van het personeelsbeleid nodig en mogelijk zijn. Het onderzoek kan worden gezien als een startpunt van de discussie met het personeel over wenselijke ontwikkelingen binnen een hogeschool. Daarbij kan de vergelijking tussen opleidingen onderling en tussen hogescholen en het landelijk gemiddelde als uitgangspunt worden gebruikt.
 

Benchmarkrapportage 2016-2018

Een ruime meerderheid (80%) van de medewerkers in het hbo is tevreden of zeer tevreden over het werk. Net als in 2016 is dit percentage verder gestegen (+2%). De hogescholen blijven koplopers in vergelijking met werkend Nederland. Daar is gemiddeld 71% van de medewerkers tevreden of zeer tevreden. Dit blijkt uit de vierder editie van het benchmarkrapport 'Werkbeleving in hogescholen'. 

 

Ook gebruik maken van TIM?

Zestor biedt hogescholen de mogelijkheid gebruik te maken van dit voor hogescholen ontwikkelde medewerkertevredenheidsonderzoek. 

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Henk-Jan Jansen.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

06 - 83 22 52 53

Jeannette de Vries

Directeur/secretaris

06 - 51 21 94 66

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: