« Terug

Werkbeleving in het hbo

Een periodiek onderzoek naar de werkbeleving van je medewerkers geeft je als hogeschool de mogelijkheid om te kijken waar verbeteringen van het personeelsbeleid nodig en mogelijk zijn. Het onderzoek kan worden gezien als een startpunt van de discussie met het personeel over wenselijke ontwikkelingen binnen een hogeschool. In de cao is vastgelegd dat eens in de twee jaar een medewerkersonderzoek wordt gedaan. Zestor biedt hogescholen de mogelijkheid gebruik te maken van een medewerkertevredenheidsonderzoek via Internetspiegel. 

Werkbeleving: benchmark 2016-2018

Uit de vierde editie van het benchmarkrapport 'Werkbeleving in hogescholen' blijkt dat een ruime meerderheid (80%) van de medewerkers in het hbo tevreden of zeer tevreden is over het werk. Net als in 2016 is dit percentage verder gestegen (+2%). De hogescholen blijven koplopers in vergelijking met werkend Nederland. Daar is gemiddeld 71% van de medewerkers tevreden of zeer tevreden.

 

Nieuwe opzet medewerkersonderzoek

Zestor heeft in 1995 voor het eerst een methodiek ontwikkeld om de werkbeleving in het hbo in kaart te brengen, waarvan tussen 1995 en 2019 gebruik is gemaakt. Op dit moment wordt gekeken naar een alternatief voor het huidige medewerkersonderzoek, in de vorm van de inzet van het al bestaande onderzoeksinstrument Internetspiegel.

Hbo-specifieke modules
Zestor heeft daarbij samen met hogescholen een aantal hbo-specifieke modules ontwikkeld. De nieuwe onderzoeksopzet is veel flexibeler en maakt daarbij gebruik van een uitgebreide vragenlijstbibliotheek. De modules daarin zijn gevalideerd en kunnen over het algemeen direct door de hogescholen worden ingezet.
 

Gebruikmaken van Internetspiegel vanaf 2020

Het nieuwe onderzoek via de Internetspiegel is mogelijk vanaf september/oktober 2020. Hogescholen mogen hieraan deelnemen, maar het is niet verplicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder eigen regie van de hogeschool. De hogescholen die deelnemen nemen automatisch ook deel aan de sectorrapportage. Daarbij worden geen gegevens op hogeschoolniveau naar buiten gebracht.

 

Meer weten over het medewerkersonderzoek?

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

06 - 83 22 52 53

Jeannette de Vries

Directeur/secretaris

06 - 51 21 94 66

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: