« Terug

Informeel leren

Hogescholen zetten stevig in op de lerende organisatie. In het programma van Zestor zijn activiteiten opgenomen ten behoeve van het leren en ontwikkelen van zowel leidinggevenden, (startende) docenten, teams en ondersteunend personeel. Naast formeel leren krijgt ook informeel leren de nodige aandacht.
Informeel leren is het leren dat plaatsvindt tijdens iemands reguliere, alledaagse bezigheden. De leerling die voor het eerst, samen met de timmerman, een nieuwe kast timmert. De docent die bij collega’s te rade gaat, nadat de directeur hem heeft gevraagd om zijn lessen interactiever en moderner te maken. Het leren is weinig gestructureerd en begint vaak met een toevallig optredende situatie, waarvoor de persoon in kwestie nog geen oplossing heeft.

Paper Informeel Leren

Wat is informeel leren? Hoe organiseer en stimuleer je het? En wat betekent het voor medewerkers en de vraag naar meer eigen regie? In deze paper laten twee lectoren en een hoogleraar verschillende routes zien, waarmee het creëren van een perfecte informele leeromgeving kan worden aangevlogen. In het een-na-laatste hoofdstuk reflecteren professionals op de bevindingen van de experts; ze benoemen wat zij belangrijk vinden bij het organiseren van informeel leren. Deze paper is gericht op human resources developers en leidinggevenden die op zoek zijn naar een inleiding op dit onderwerp.

Meer weten?

Gertrud Lemmens

Projectleider

06 - 55 19 58 18

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: