« Terug

Flexibele arbeid in het hbo

Iedere hogeschool maakt naast vaste contracten gebruik van flexibele contractvormen. In de cao-hbo is afgesproken om de omvang van de flexibele arbeid in het hbo terug te dringen. Zestor monitort of de doelstelling uit de cao wordt behaald door regelmatig de omvang van flexibele arbeid in het hbo te meten.
Cao-afspraak
Sociale partners in het hbo hebben in de cao afgesproken om de omvang van flexibele arbeid in het hbo terug te dringen. In de huidige cao (2018-2020) zijn daartoe enkele artikelen die betrekking hebben op arbeidsovereenkomsten herzien. In de preambule van de cao zijn een aantal principes geformuleerd over gebruik van vaste en tijdelijke arbeidsrelaties. In de begroting van alle hogescholen wordt vermeld welk percentage flexibiliteit nodig is en van welke contractvormen (tijdelijk, uitzendarbeid, ZZP) gebruik wordt gemaakt. Hierin heeft de personeelsgeleding van de medezeggenschap een rol gekregen.

Flexibele arbeid opnieuw gemeten

Zestor heeft op verzoek van cao-partijen de omvang van de flexibele arbeid in het hbo opnieuw in kaart gebracht. Het laatste rapport geeft aan hoe de flexibele arbeid zich tussen 2017 en 2019 heeft ontwikkeld. 

In de rapportage worden de zogenaamde D-3 en D-4 contracten apart in beeld gebracht. Dit betreft de tijdelijke contracten met uitzicht op een vast contract (artikel D3 van de cao) en de overige tijdelijke contracten (artikel D4 van de cao). Ten slotte wordt de omvang van de externe inhuur door hogescholen in beeld gebracht. 

Eerdere metingen

In 2013 en 2016 zijn eerdere metingen uitgevoerd van de flexibele arbeid in het hbo. Deze rapportages hadden gedeeltelijk andere onderzoeksvragen of uitsplitsingen. Zo is in 2016 gemeten hoeveel medewerkers extra uren draaien naast hun reguliere arbeidsovereenkomst (via een apart contract zoals bedoeld in artikel D6 uit de cao). De resultaten kun je nalezen in de rapportages onderaan deze pagina.

Meer weten?

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

06 - 83 22 52 53

Jeannette de Vries

Directeur/secretaris

06 - 51 21 94 66

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: