« Terug

Docentkwalificaties

De kwaliteit van docenten is een van de belangrijkste factoren voor goed onderwijs. Als hogeschool werk je daaraan door eisen te stellen aan het opleidingsniveau van docenten (masters en gepromoveerden), door permanente scholing én door het aanbieden van de basis en senior kwalificaties onderwijs (BDB/SKO) aan alle docenten. 

Overzicht BDB-trajecten (inclusief BKE)

In 2013 is in het Hoofdlijnenakkoord van de Vereniging Hogescholen afgesproken dat hogescholen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) invoeren. Inmiddels hebben de meeste hogescholen een BDB-traject ontwikkeld. Zestor heeft, in samenwerking met medewerkers van hogescholen, hiervan een inventarisatie gemaakt.

Community of Practice

Zestor ondersteunt een Community of Practice (CoP) met medewerkers van hogescholen, die beleidsmatig werken aan basis- en seniorkwalificaties voor docenten. Materialen en notities worden gedeeld op een edugroepen-teamsite. Momenteel nemen ruim twintig coördinatoren, projectleiders, docenten, HRM- en beleidsadviseurs deel aan de CoP.

Peer reviews BDB

Vanuit de community is een methodiek voor peer reviews (naar analogie van de universiteiten) opgezet, om tot wederzijdse erkenning en verbetering van leertrajecten te komen. Een handleiding hiervoor is ontwikkeld op basis van de ervaring met twee pilot reviews. Het peer review brengt in beeld hoe de BDB is ingericht, wat goed gaat en waar zich nog knelpunten voordoen of waar mogelijk aanpassingen nodig zijn. Het is nadrukkelijk bedoeld als een leertraject met ‘critical friends’ om tot verbetering te komen van elkaars BDB.

Missie: Vliegende start

Met het project Missie Vliegende Start heeft Zestor samen met hogescholen tijd gemaakt voor bewustwording rond de werving, selectie en begeleiding van startende docenten. Dat was nodig. Maar liefst 50% van alle startende docenten verlaat het hbo binnen 4 jaar. Twee jaar lang hebben we het onderwerp geagendeerd, op de kaart gezet, er aandacht voor gevraagd binnen hogescholen in Nederland en er samen over gediscussieerd. Dat leverde waardevolle inzichten op. Deze hebben we in een digitaal magazine voor je opgetekend.

Meer weten over dit onderwerp?

Gertrud Lemmens

Projectleider

06 - 55 19 58 18

Judith van der Mey

Projectadviseur

06 - 30 64 91 62

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: