« Terug

Arbeidsmarktmonitor

Eens in de twee jaar laat Zestor een arbeidsmarktmonitor opstellen die de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel schetst. De analyse is onder meer bedoeld voor het signaleren, beantwoorden en oplossen van arbeidsmarktvraagstukken en -knelpunten. Doelgroep zijn zowel het cao-overleg als de individuele hogescholen.

 

De monitor biedt antwoord op vragen als

  • Hoe groot is de in- en uitstroom van personeel in het hbo? Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?
  • Hoeveel mensen in het hbo werken in deeltijd? Hoeveel mensen hebben twee banen?
  • Hoe is de leeftijdsopbouw van het zittend personeel? Welk deel van het personeel is docent? Welk deel van de docenten heeft een masteropleiding afgerond? 
  • Wat zijn push- en pull-factoren in verband met het aantrekken en het behouden van personeel?

Beweging op de arbeidsmarkt

Thematische analyse op basis van de in- , uit- en doorstroom van hogescholen

De paper ‘Beweging op de arbeidsmarkt’ beschrijft in een aantal thema’s de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers van hogescholen. De thema’s zijn onder meer: professionalisering, werving, behoud van personeel, vergrijzing, hybride docenten en salarisontwikkeling van medewerkers. De paper is verschenen op 5 juli 2019.

Arbeidsmarktmonitor 2017- Vergezichten en uitdagingen

De meest recente monitor geeft op hoofdpunten een evenwichtig beeld voor het hbo. Het aantal docenten is, zoals afgesproken, de laatste jaren sterker gegroeid dan het ondersteunend personeel. medewerkers zijn tevreden met hun werk en er is veel uitwisseling met het bedrijfsleven. De mogelijkheden tot professionalisering worden door de medewerkers goed gewaardeerd. De hoge werkdruk blijft echter wel een uitdaging. Zo ook de hoge uitstroom van startende docenten. Er moet in de hogescholen een goede, werkbare balans tussen de reguliere formatie en een zekere mate van flexibiliteit gevonden worden. Dat vraagt inzicht en goede afstemming over de functionaliteit daarvan tussen vakbonden en werkgevers. Hogescholen zijn nu over het algemeen nog goed in  staat hun vacatures te vervullen, hoewel er voor de nabije toekomst wel tekorten worden verwacht.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

06 - 83 22 52 53

Tom Hoogendoorn

Projectadviseur

06 - 30 55 04 84

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: