« Terug

Pitstop voor teams

Succesvolle teamontwikkeling voor en door docenten, bottom up stimuleren, centraal faciliteren en duurzaam borgen met Pitstop voor teams. Het voorheen binnen Inholland strakke top-down onderwijsmodel werd losgelaten.

Pitstop was een traject ter ondersteuning van teamontwikkeling en bottom-up werken. De bijeenkomsten van Pitstop leidden tot acties van teamleiders en teamleden om hun professionele ruimte meer te benutten. Een team van zes procesbegeleiders ondersteunde 14 docententeams. Vanaf 2017 is Pitstop omgevormd tot Teamfocus.

Het project Pitstop van Inholland bracht teams sterker in positie. Management en HRM hadden een meer faciliterende rol. De teams kregen binnen het project twee bijeenkomsten (met zes maanden tussenpozen), begeleidt door een procesbegeleider c.q. coach. Vijf van de zes zijn hiervoor geselecteerde en opgeleide docenten. De sessies werden vooraf gegaan door een intake. Daarbij werd de aanleiding voor aanmelding besproken, wat de belangrijkste vragen en gezamenlijke issues waren en wat het team wilde bereiken. Ook de verwachtingen ten aanzien van het traject en deadlines werden vastgesteld. Belangrijk voor het slagen is de  totale betrokkenheid van het team en dat de bal bij het team blijft liggen. Zo heeft ieder teamlid binding met het doel en is mede verantwoordelijk voor het bereiken ervan. De procesbegeleiders ondersteunden uitsluitend. (Vooral om koers te houden en de voortgang te bewaken).

Gezamenlijke issues

Een team in het project gaf bijvoorbeeld aan dat ze altijd erg druk waren. “We zijn een kleine opleiding met weinig mensen en kunnen er niets aan doen”. De vraag: waar komt die werkdruk vandaan? Hoeveel last heb je er werkelijk van? Kun je er echt niets aan doen of mee doen? Het probleem werd door ieder teamlid herkend. Het doel (onderzoeken waar de tijdsdruk vandaan kwam) en de ambitie (er iets aan doen) werden omarmd. De voornaamste oorzaak van de tijdsdruk bleek een onduidelijke en inconsistente boodschap naar de studenten, bijvoorbeeld met betrekking tot het begeleiden van afstudeerprojecten. Studenten liepen de hele dag ongevraagd binnen voor begeleiding.

Er was ook geen eenduidig beleid voor de mate waarin afstudeerbegeleiding aangeboden moest worden. Studenten konden bij de ene docent altijd, overal, alles vragen. Anderen vonden dat de studenten meer zelfstandigheid moesten tonen. Niet goed voor de door de student ervaren kwaliteit van onderwijs, niet goed voor de collegialiteit en zeker niet goed voor de werkdruk. Gezamenlijk werd besloten studenten allemaal een half uur begeleiding aan te bieden op een vooraf ingepland tijdstip. Dit bleek voor de studenten goed te werken. Ze kregen direct ook een goed voorbeeld van timemanagement. Dit komt de ervaren onderwijskwaliteit ten goede. Docenten kunnen nu hun tijd en werkzaamheden beter inplannen, waardoor de hoge werkdruk is verminderd.

Winst

De belangrijkste winst van Pitstop is de ervaring dat je als docent meer professionele ruimte hebt dan je denkt en deze kunt benutten door zelf, samen met je team, kleine veranderingen door te voeren. Doordat het project zo’n succes wa,s is dit aangescherpt en omgevormd tot een nieuw teamontwikkeltraject. In 2017 is Teamfocus gestart.

"Ik hoop dat iedereen die binnen het hbo op zoek is naar iets voor teamontwikkeling, dit doet. Het bevalt zo goed. Teams zijn er blij mee. Docenten die nu ook een rol hebben als procesbegeleider genieten van deze nieuwe uitdaging en persoonlijke groei"

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: