« Terug

Onze kerntaken

Met het fonds bevorderen en ondersteunen cao-partijen vernieuwende activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Activiteiten die erop gericht zijn hogescholen en hun medewerkers optimaal te laten functioneren.

Zestor faciliteert hogescholen en medewerkers door het in gang zetten van ondersteunende onderzoeksopdrachten en activiteiten in het verlengde van de cao-afspraken rondom onder andere duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en professionalisering. Verdere activiteiten ondersteunen de sector bij de invulling en ontwikkeling van de cao.

3 Kerntaken

In nauw overleg met de partijen die deelnemen aan het cao-overleg voor het hbo, heeft het bestuur de activiteiten van Zestor ondergebracht bij drie kerntaken:

  1. Ondersteunen van het cao-proces
    Het proactief verzamelen van relevante informatie en het verrichten en initiëren van onderzoek voor het cao-overleg en de sector (hogescholen).
  2. Ondersteunen van de sector bij de invulling en ontwikkeling van de cao
    Deze activiteiten zijn gericht op het overdragen van kennis en ervaring binnen en aan de sector. Proefprojecten (pilots) worden opgezet om ervaring met onderwerpen op te doen en om kennis over te dragen.
  3. Faciliteren van hogescholen en gezamenlijk opereren
    Door gezamenlijk handelen kunnen hogescholen en medewerkers grotere voordelen behalen dan per individuele hogeschool het geval is. Het gaat hierbij om regelmatig terugkerende of permanente activiteiten.

Naast de direct aan de cao gekoppelde activiteiten, hebben de sociale partners vastgesteld dat het fonds, ten behoeve van de sector, ook een eigenstandige functie heeft in onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en de ontwikkelingen op lange termijn op de arbeidsmarkt in het algemeen en de arbeidsmarkt in het hbo in het bijzonder. In het verlengde van deze functie kan het fonds verschillende initiatieven nemen.

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: