« Terug

Nieuws

Stimuleringsregeling Inzet op ziekteverzuim

2 oktober 2020

Met de stimuleringsregeling ‘Inzet op ziekteverzuim’ krijgen hogescholen ondersteuning van een professional voor onderzoek naar processen en beleid rondom verzuim of ondersteuning bij verzuimcasuïstiek.

Met deze nieuwe regeling hopen we een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom het ziekteverzuim in de sector en bij te dragen aan het verlagen hiervan. Deze stimuleringsregeling spitst zich toe op het inzetten van beschikbare uren van een deskundige voor het beoordelen van processen en beleid ten aanzien van verzuim en het ondersteunen bij casuïstiek.  

Beschikbare uren

Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is 60 uur. Voor deze stimuleringsregeling bedraagt het totaal aantal beschikbare uren 1440 uur.

Waar kun je die uren voor inzetten?

  • Beoordelen van processen en beleid van ziekteverzuim.
  • Het verkrijgen van inzicht in verbeterpunten ziekteverzuim.  
  • Maken van een plan van aanpak ziekteverzuim.
  • Ondersteunen bij casuïstiek ziekteverzuim.

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: