« Terug

Duurzame inzetbaarheid

Langer doorwerken, vitaliteit en een leven lang leren zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden voor hogescholen. Hoe kunnen hogescholen ervoor zorgen dat medewerkers in elke leeftijdsfase met plezier én met het gewenste resultaat aan het werk zijn?

Handreiking Duurzame inzetbaarheid voor medewerkers

Een van de actoren om duurzame inzetbaarheid ter hand te nemen is de medewerker zelf. Ter ondersteuning heeft Zestor een wegwijzer ontwikkeld, met een overzicht van regelingen, hoe ze werken en hoe de hbo-medewerker hiervan gebruik kan maken. Ter inspiratie vertellen zes medewerkers van verschillende hogescholen daarnaast hoe zij hun DI-uren hebben ingezet en wat dit hun heeft opgeleverd.

Verkenning behoefte DI-tool

Er zijn diverse gevalideerde instrumenten ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken (onder meer de Work Ability Index en de Utrechtse Bevlogenheidsschaal en De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX)). Deze instrumenten geven zowel de organisatie als de medewerkers inzicht in hoe het staat met duurzame inzetbaarheid. Het kan medewerkers stimuleren om hun eigen regie te pakken en actief aan de slag te gaan met hun eigen aandachtspunten, en als basis dienen voor de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. 

In 2017 voert Zestor een verkenning uit naar de behoefte bij hogescholen aan een dergelijke DI-tool en een centraal aanbod op dit gebied.

Kijk eens om je heen

Van iedereen binnen het hbo wordt gevraagd om na te denken over vragen zoals: Zit ik nog op de goede plek? Benut ik al mijn talenten? Wat heb ik nodig om mijn werk goed te doen? Om je op weg te helpen, vind je op de site inspiratie voor laagdrempelige, kortdurende activiteiten om je blik te verruimen.

Praktijkvoorbeelden

Veel hogescholen zijn al succesvol aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Zij delen graag hun ervaringen met andere hogescholen. Hieronder vind je deze inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.

UIT DE PRAKTIJK VAN HET HBO

Relevante links

Voor hogescholen die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid kan gebruik gemaakt worden van de - in opdracht van Instituut Gak - ontwikkelde handreiking 'Duurzame inzetbaarheid'.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Erna Luijendijk

Projectadviseur

070 - 312 26 36

Gerelateerde downloads

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: