« Terug

Duurzame inzetbaarheid

Langer doorwerken, vitaliteit en een leven lang leren zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden voor hogescholen. Hoe kunnen hogescholen ervoor zorgen dat medewerkers in elke leeftijdsfase met plezier én met het gewenste resultaat aan het werk zijn?

Handreiking Duurzame inzetbaarheid voor medewerkers

Een van de actoren om duurzame inzetbaarheid ter hand te nemen is de medewerker zelf. Ter ondersteuning heeft Zestor een wegwijzer ontwikkeld, met een overzicht van regelingen, hoe ze werken en hoe de hbo-medewerker hiervan gebruik kan maken. Ter inspiratie vertellen zes medewerkers van verschillende hogescholen daarnaast hoe zij hun DI-uren hebben ingezet en wat dit hun heeft opgeleverd.

Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Binnen veel hogescholen zijn er interessante ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op dit thema te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. De uitwisseling van kennis en kunde over actuele gezondheidsthema’s staat centraal. Het netwerk wordt ook ingezet als klankbord of om onderzoeken uit te zetten.

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met Erna Luijendijk via luijendijk@zestor.nl.

Kijk eens om je heen

Van iedereen binnen het hbo wordt gevraagd om na te denken over vragen zoals: Zit ik nog op de goede plek? Benut ik al mijn talenten? Wat heb ik nodig om mijn werk goed te doen? Om je op weg te helpen, vind je op de site inspiratie voor laagdrempelige, kortdurende activiteiten om je blik te verruimen.

Praktijkvoorbeelden

Veel hogescholen zijn al succesvol aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Zij delen graag hun ervaringen met andere hogescholen. Hieronder vind je deze inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk.

UIT DE PRAKTIJK VAN HET HBO

Relevante links

Voor hogescholen die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid kan gebruik gemaakt worden van de - in opdracht van Instituut Gak - ontwikkelde handreiking 'Duurzame inzetbaarheid'.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Leontien Vreeburg

Projectadviseur

06 - 11 27 03 52

Erna Luijendijk

Projectadviseur

06 - 15 26 83 21

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: