« Terug

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van Zestor.
Hogescholen kunnen deze publicaties gratis in hardcopy opvragen via info@zestor.nl.

 

In 2017 hebben hogescholen gezamenlijk 2.349 vacatures op Werkenbijhogescholen.nl geplaatst. Het arbeidsmarktportaal is in totaal 651.452 keer bezocht. In deze rapportage vind je de websitestatistieken 2017 en de plannen voor 2018.
820.73 KB

Werkenbijhogescholen websitestatistieken 2017

De stimuleringsregeling Teamleren in teams van ondersteuners heeft als doel de kwaliteit van de samenwerking in een ondersteunend team te verstevigen en een professionele aanspreekcultuur te bevorderen.
214.79 KB

stimuleringsregeling Teamleren in teams van ondersteuners

Deze arbeidsmarktmonitor schetst de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel.
2.31 MB

Vergezichten en uitdagingen - Arbeidsmarktmonitor 2017

Vanaf 1 september 2017 kunnen hogescholen via het fonds maximaal 35.000 euro aan subsidie ontvangen voor vernieuwende HR-projecten. Met deze regeling willen we hogescholen aanmoedigen om te experimenteren met creatieve en innovatieve ideeën, maatregelen e
177.94 KB

Stimuleringsregeling Vernieuwende HR-projecten

Een bechmark van 24 hogescholen die in de periode van medio 2014 tot 2016 deelgenomen hebben aan het medewerkeronderzoek TIM.
1.4 MB

Werkbeleving in het hbo; benchmark 2014-2016

Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten en de resultaten van Zestor over het verslagjaar 2016.
212.89 KB

Jaarverslag 2016

Wat is informeel leren? Hoe organiseer en stimuleer je het? En wat betekent het voor medewerkers en de vraag naar meer eigen regie? In deze paper laten twee lectoren en een hoogleraar verschillende routes zien.
900.36 KB

Paper Informeel leren

Het jaarprogramma geeft op hoofdlijnen inzage in de activiteiten van het fonds voor 2017.
615.42 KB

Jaarprogramma 2017

In 2016 hebben hogescholen gezamenlijk 2627 vacatures op Werkenbijhogescholen.nl geplaatst. Het arbeidsmarktportaal heeft in totaal 387.428 bezoekers getrokken. In deze rapportage vind je de statistieken over 2016.
664.08 KB

Werkenbijhogescholen statistieken 2016

In 2016 is gewerkt aan een kijkkader professionele leergemeenschappen. Dit kijkkader biedt hogescholen handvatten om de discussie over de (ontwikkeling van) samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk gefundeerd te voeren en de conseque
1.62 MB

Kijkkader professionele leergemeenschappen

In dit rapport staan de resultaten centraal van een quickscan naar verklaringen voor de stijgende WW-instroom van hbo-personeel.
6.9 MB

Een quickscan naar de toenemende WW-instroom vanuit het hbo

Apart from personal examples, this guide contains a practical overview of various schemes, how they work and how you can use them.
1006.73 KB

Guide Sustainable employability

In deze handreiking is een overzicht van regelingen die er zijn, hoe ze werken en hoe je hier als hbo-medewerker gebruik van kunt maken. Ter inspiratie vertellen zes medewerkers over hun ervaringen.
1005.77 KB

Handreiking Duurzame Inzetbaarheid

Dit rapport betreft de omvang van de flexibele schil in het hbo over de jaren 2011 t/m 2015 (versie mei 2017).
386.32 KB

Flexibele schil in het hbo

Met dit diagnostisch werkdrukinstrument kun je regelproblemen, regelmogelijkheden en knelpunten binnen onderwijsteams inventariseren.
582.75 KB

Aanpak werkdruk in onderwijsteams

Resultaten van een onderzoek naar de versterking van Van werk naar werk- en re-integratiedienstverlening van hogescholen
631.65 KB

Versterking VWNW- en re-integratiedienst-verlening hogescholen

De jaarrekening geeft inzicht in de activiteiten en de resultaten van Zestor over het verslagjaar 2015.
227.07 KB

Verkorte Jaarrekening 2015

Het jaarprogramma geeft op hoofdlijnen inzage in de activiteiten van het fonds voor 2016.
3.64 MB

Jaarprogramma 2016

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: