« Terug

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van Zestor.
Hogescholen kunnen deze publicaties gratis in hardcopy opvragen via info@zestor.nl.

 

Dit rapport geeft een beeld van hoe ver hogescholen zijn met het inrichten van hun professionaliseringsbeleid en het vertalen van dit beleid naar de (onderwijs)praktijk
4.28 MB

Stand van zaken implementatie professionaliseringsafspraken

In het boekje “Iedereen wordt wijzer van participatie" vind je ervaringen en praktische tips van hogescholen, die werk maken van participatie van medewerkers met een beperking
2.73 MB

Iedereen wordt wijzer van participatie

De rapportage bevat een gedeeltelijke actualisatie van de arbeidsmarktmonitor hbo 2014 en bevat informatie over ontwikkelingen van het personeelsbestand, arbeidsmobiliteit, medewerkertevredenheid en loopbaan.
752.64 KB

Update Arbeidsmarktmonitor; deelrapportage 2015

Stimuleringsregeling gericht op professionalisering en teamontwikkeling.
211.65 KB

Stimuleringsregeling Teamontwikkeling - 'Professionaliseren doe je samen'

Verkorte jaarrekening van Zestor over het jaar 2014.
4.33 MB

Jaarrekening 2014

Veertien hogescholen hebben in de periode van medio 2012 tot 2014 deelgenomen aan het onderzoek naar medewerkertevredenheid op hogescholen (TIM). De resultaten hiervan zijn gebundeld in deze benchmarkrapportage.
2.38 MB

Werkbeleving in hogescholen; Benchmarkrapport 2012-2014

Deze stimuleringsregeling is bedoeld om aan de slag te gaan met het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking.
271.39 KB

Stimuleringsregeling ‘Ruim baan voor participatie´

In het Jaarprogramma 2015 staan de activiteiten van het fonds op hoofdlijnen beschreven.
112.93 KB

Jaarprogramma 2015

Deze wijzer is bedoeld om hogescholen inzicht te geven in strategieën om de professionele ruimte van docenten en docententeams te optimaliseren. Gebaseerd op het rapport 'Werken aan professionele ruimte'.
939.66 KB

Wijzer in de professionele ruimte

Hoe kan de professionele ruimte van docenten en docententeams geoptimaliseerd worden om de kwaliteit van onderwijs te borgen? Welke lessen trekken we daaruit? Een onderzoek naar de procesgang van zes hogescholen.
367.18 KB

Werken aan professionele ruimte; Strategieën om de professionele ruimte van docenten en docententeams te optimaliseren

De monitor geeft de actuele stand van zaken en de te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt van hogescholen.
1.27 MB

Arbeidsmarktmonitor 2014; Van baan naar loopbaan

Stimuleringsregeling ter ondersteuning van de hogescholen bij de verdere ontwikkeling van de Professionele ruimte van hbo docenten
205.93 KB

Stimuleringsregeling 'Professionaliseren: doorpakken en bestendigen'

This booklet is developed to give direction and inspire teachers to actively and constructively continue to develop, monitor and exploit their professional space.
5.58 MB

Trust in Quality

Met dit boekje willen partijen hbo-docenten richting geven en inspireren om zelf actief en constructief bezig te gaan met de uitdaging om hun professionele ruimte te blijven ontwikkelen, bewaken en te benutten.
5.79 MB

Inspiratieboekje Vertrouwen in kwaliteit

In deze stimuleringsregeling staat vooral de ondersteuning van de medewerkers in hun verdere professionalisering centraal.
177.87 KB

Stimuleringsregeling Professionalisering; Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker

De stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling heeft als doel effectief leiderschap in het hbo te stimuleren en te ondersteunen.
180.59 KB

Stimuleringsregeling 'Leiderschapsontwikkeling'

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: