« Terug

Zuyd Hogeschool

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

- aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Iedere nieuwe docent van Zuyd hogeschool volgt in principe het BDB-traject bij een aanstelling van >0,4 fte. Dit gebeurt binnen drie jaar nadat de docent aangesteld is.

De docent volgt het traject niet als hij of zij een lesbevoegdheid heeft, de betrekkingsomvang te gering is, het soort aanstelling geen lesgevende activiteiten met zich meebrengt, hij/zij reeds beschikt over een BDB certificaat of als er een EVC-procedure doorlopen is.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
In principe volgt iedere zittende docent van de hogeschool het traject. Dit gebeurt binnen drie jaar na de benoeming of anders zo snel mogelijk. 

De docent volgt het traject niet als hij of zij een lesbevoegdheid heeft, de betrekkingsomvang te gering is, het soort aanstelling geen lesgevende activiteiten met zich meebrengt, of als er een EVC-procedure doorlopen is.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen. Er wordt gekeken of men een BDB-traject van de eigen of andere hogeschool heeft of de didactische bekwaamheid via een CA-procedure (Competentie Assessment) aangetoond kan worden.

In overeenstemming met het landelijke protocol BDB, vindt erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool. 

Er zijn geen docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB-traject te volgen. Dit is wel het geval bij andere functies wanneer men geen lesgevende taken heeft.

Intake

Voorafgaand aan het traject vindt een intake plaats. Het doel van de intake is om de beginsituatie vast te stellen en om te bezien of er een CA-procedure wenselijk is.

De intake vindt plaats in de vorm van een gesprek, een lesbezoek op de werkplek, vragenlijsten, een competentiescan en POP1 formuleren. De intake wordt afgenomen door de aan de cursist toegewezen coach. De rol van de leidinggevende bij de intake is om POP1 te accorderen. 

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. Dit gebeurt wanneer er behoefte is aan maatwerk naar boven of naar beneden op basis van eerder verworven competenties en/of individueel aan te brengen accenten. 

Anderstaligheid

Het traject kan niet in een andere taal worden gevolgd.
 

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De Nieuwste Pabo, de programmaleider BDB, is eigenaar en eindverantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het hele traject
 • Het traject wordt centraal op een externe locatie georganiseerd
 • Het traject wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband door Fontys- en Zuyddocenten

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap), behoudens de BKE-leerdoelen. Toelichting: Op last van het CvB van Zuyd Hogeschool en HR is er voor de BKE een flankerend opleidingstraject ingericht. Op het BDB-certificaat van Zuyd Hogeschool zal met ingang van studiejaar 2018 - 2019 vermeld gaan worden dat de BDB met goed gevolg afgelegd is, maar dat de BKE geen onderdeel heeft uitmaakt van het BDB-opleidingsprogramma.

Programma

 • Het programma bestaat uit een 8-daags traject met assessment, pedagogisch/didactische lintmodule, aangevuld met losse relevante modules en een combinatie met werkplekleren
 • Er wordt gewerkt vanuit het onderwijsconcept van competentiegericht leren, platformeducatie met peer-learning en informeel leren
 • De begeleiding in het programma is georganiseerd door middel van coaching, begeleiding op de werkplek en peerconsultancy
 • De volgende thema’s komen o.a. aan de orde: pedagogiek/didactiek, ICT & nieuwe media in het hbo, effectief presenteren, peer-assessment, literatuurpresentaties, SFA in het hbo, Masterclass Toetsen en Beoordelen, coaching, etc.
 • Er wordt een variëteit aan werkvormen gehanteerd: activerende didactiek (practice what you preach)

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is 175-200 SBU, waarvan een 8-daags traject en een assessment (70 contacturen, de rest is voor zelfstudie en completering van het portfolio)
 • De doorlooptijd is 1 jaar

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit literatuur, zelf ontworpen materiaal, een studiehandleiding, digitale hulpmiddelen, en een digitale leeromgeving (Moodle). 
 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

De bekwaamheid/leerdoelen worden getoetst. Als formatieve vormen van toetsing wordt gebruik gemaakt van een intake-assessment, literatuurstudie en recensies, peer-presentatie, demonstratie van vaardigheden, beroepsrelevant product, evaluatieverslag en POP2. 

Als summatieve vormen van toetsing wordt gebruik gemaakt van een literatuurpresentatie en peerassessment, demonstratie van vaardigheden en een eindassessment. Het eindassessment bestaat uit een presentatie, portfolio-check en een CGI (criterium gericht interview). Het assessment wordt afgenomen door een onafhankelijk assessor en de coach. 

Het opstellen van een portfolio maakt onderdeel uit van het traject. Bij de toetsing wordt gecontroleerd of het portfolio compleet is en wordt de competentiegroei gecheckt. 

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat. Aan alle formatieve onderdelen dient te zijn voldaan en alle summatieve onderdelen dienen met een voldoende beoordeeld te zijn, inclusief het eindassessment. 

De certificering heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Het certificaat wordt afgegeven door De Nieuwste Pabo, als uitvoerder van de BDB. Het Post-HBO diploma is geregistreerd bij CPION. 
De programmaleider BDB is bevoegd om het certificaat af te geven namens de hogeschool.
 

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

 

Doelgroep / toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Op last van het CvB van Zuyd Hogeschool en de diensten O&O en HR is er voor de BKE een flankerend opleidingstraject ingericht en ook beschikbaar. Op het BDB-certificaat van Zuyd Hogeschool zal met ingang van studiejaar 2018 – 2019 vermeld gaan worden dat de BDB met goed gevolg afgelegd is, maar dat de BKE geen onderdeel heeft uitmaakt van het BDB-opleidingsprogramma. 

Beleid ten aanzien van zittende docenten
Sinds september 2015 is de BKE als flankerend professionaliseringsprogramma voor zittende docenten beschikbaar.

Toetsdeskundigheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de toetsdeskundigheid van nieuwe of zittende docenten vast te stellen.

Een BKE-certificaat dat behaald is bij een andere hogeschool wordt erkend.

Intake

Voorafgaand aan het traject worden inmiddels geen intakes meer gehouden. Potentiële deelnemers ontvangen voorafgaand aan een BKE-traject gerichte informatie om te kunnen bepalen of een BKE-traject voor hen geschikt is.

Maatwerk

Het is mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen.

Anderstaligheid

Een BKE-traject kan via een externe partij ook in het Engels worden gevolgd.

Organisatie

 • De dienst O&O (Onderwijs en Onderzoek) Zuyd was verantwoordelijk voor de ontwikkel- en pilotfase. Per 1 september 2017 ligt de verantwoordelijkheid voor inhoud en organisatie bij de dienst HR.
 • Het traject wordt zowel centraal als decentraal georganiseerd
 • Het traject wordt zowel door interne als door externe partijen uitgevoerd

Leeruitkomsten / indicatoren

Het traject is afgestemd op de leeruitkomsten en indicatoren zoals vastgelegd in ‘Verantwoord Toetsen en Beslissen in het Hoger Beroepsonderwijs’ (Vereniging Hogescholen, oktober 2013).

Programma / Duur en omvang / Cursusmateriaal

Het BKE professionaliseringstraject bestaat uit workshops, het schrijven van een kritische reflectie en een assessment.

Toetsing en beoordeling

Het traject wordt getoetst op leeruitkomstenindicatoren.

Certificering

Deelnemers ontvangen na positieve beoordeling een certificaat.
 

Meer informatie

Nardie Fanchamps
programmaleider BDB
 nardie.fanchamps@denieuwstepabo.nl

 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt juli 2018

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: