.

Hogescholen nemen al veel gerichte maatregelen om werkdruk te verlagen, maar dat leidt misschien nog niet tot vermindering van werkdruk in de volle breedte. Mede omdat de oorzaken van werkdruk divers zijn en op verschillende niveaus zichtbaar worden. Deze Werkdrukwijzer hbo biedt hogescholen ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk.

Stimuleringsregeling 'Aanpakken van werkdruk'

Met de stimuleringsregeling ‘Aanpakken van werkdruk’ kunnen hogescholen ondersteuning krijgen van een professional voor de ontwikkeling van beleid of de inzet van instrumenten waarmee werkdruk binnen de hogeschool kan worden aangepakt. lees meer


Kijk ook eens naar:

  • Werken in tijden van corona - ervaringen uit het hbo; een interviewreeks waarbij wij enkele medewerkers volgen tijdens deze drukke periode . Wat doen ze nu anders, welke grenzen verleggen ze, waar lopen ze tegenaan en wat is straks de blijvende impact op hun werk? 

 

5 stappen

Image Map

De Werkdrukwijzer hbo volgt de vijf stappen uit de TNO Werkdruk Wegwijzer. Deze stappen leiden naar een passende aanpak van werkdruk.

De Werkdrukwijzer hbo geeft je per stap hbo-specifieke informatie, tools en publicaties als ondersteuning om die stap uit te voeren. Sommige publicaties en praktijkvoorbeelden vind je terug bij meerdere stappen, omdat ze voor verschillende stappen specifieke informatie bevatten. De site zal doorlopend aangevuld worden met nieuwe bronnen en praktijkverhalen.

pijltje-rechts_site.jpg Klik op de stap in het figuur om naar dat betreffende onderdeel te gaan.

Werkdrukbeleid en de cao-hbo

In de cao 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen in overleg met de medezeggenschap (PMR) vóór 1 april 2019 beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk, in overleg met de medezeggenschap. Zestor ondersteunt dit proces met deze Werkdrukwijzer hbo.

Beleidsplan voor je hogeschool
De stappen kun je op je hele organisatie toepassen. Je kunt de stappen ook per team/afdeling zetten. In je beleidsplan voor je gehele organisatie kun je beschrijven hoe je stap 1 t/m 5 voor je hogeschool invult. Besteed in het beleid aandacht aan de in de cao-tekst genoemde thema’s.
 

Stimuleringsregelingen

'Aanpakken van werkdruk'

Met de stimuleringsregeling ‘Aanpakken van werkdruk’ kunnen hogescholen ondersteuning krijgen van een professional voor de ontwikkeling van beleid of de inzet van instrumenten waarmee werkdruk binnen de hogeschool kan worden aangepakt. Met deze nieuwe regeling wil Zestor het uitwerken van de afspraak uit de cao faciliteren, door de mogelijkheid te bieden om deskundigen in te zetten. Deze stimuleringsregeling spitst zich toe op het formuleren van beleid en het inzetten van aanpakken in teams of afdelingen waar sprake is van werkdruk. Lees meer

'(Mede)zeggenschap over werkdruk - van beleid naar praktijk'

Hoe zet je werkdrukbeleid goed om naar de praktijk? Wat kun je als MR-lid daarin betekenen? Vanaf 1 februari 2021 kunnen medezeggenschapsraden via Zestor subsidie ontvangen om, door inzet van een deskundige, ondersteuning te krijgen bij het meedenken en adviseren over het omzetten van beleidsplannen naar concrete werkdrukaanpakken. Meer informatie volgt binnenkort.

 


Voor wie?

Deze Werkdrukwijzer hbo is bruikbaar voor de verschillende rollen, teams en individuele medewerkers in een hogeschool. Op organisatieniveau zijn er verschillende instrumenten en een handreiking om in te zetten. Voor teams zijn er praktijkverhalen en bruikbare tools om samen in te zetten tegen werkdruk. Op individueel niveau is er interessante informatie te vinden over werkdruk en kun je kijken welke stappen jouw hogeschool kan nemen in het kader van werkdruk. Voor individuele medewerkers in het hbo is specifiek de site werkendebalans.nl opgezet, gericht op balans krijgen en houden in je werk.

Met deze werkdrukwijzer helpen we je (verder) op weg!

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: