« Terug

Wat bezielt jou echt in je werk?

Je begint in het onderwijs met al je ambities en idealen. Maar zoals je in de praktijk handelt, staat daar soms ver vanaf. Hoe kan dat? Velen herkennen dit, maar niemand heeft het erover. Ook niet in een jaargesprek. Het is niet stoer, niet professioneel. Er is geen plek voor. Je kwetsbaar opstellen, dat is not done. Stil kunnen staan bij hetgeen je echt drijft in je werk levert altijd herkenbare en inspirerende verhalen en inzichten op, waarmee je daarna aan de gang kunt om je werk inspirerend te houden. In een Openhaardgesprek creëer je samen ruimte voor wat je echt belangrijk vindt.

 

Hoe organiseer je dat?

Het organiseren van Openhaardgesprekken kan eenvoudig met de afdeling of met een willekeurige groep (onbekende) collega’s binnen de instelling.

 • Stap 1: Kies een rustige plek, datum en tijdstip
 • Stap 2: Regel een gespreksleider
 • Stap 3: Nodig medewerkers uit (8 tot 10)

Wat heb je nodig?

 • Rustige ruimte, rustige muziek en een drankje
 • Ervaren gespreksleider
 • Vragen-set (zie hieronder bij de uitwerking)
 • Uitnodiging

Investering

 • 2 uur voorbereiding
 • 2 uur gesprek
 • Budget voor een drankje

Wat levert het op?

Na de Openhaardgesprekken gaan mensen bewuster om met persoonlijk contact. Voor veel mensen is menselijk contact in hun werk het leukst, terwijl ze dat contact om uiteenlopende redenen bij de inrichting van het werk vaak tot een minimum beperken.

Een secretaresse zei tijdens een Openhaardgesprek bijvoorbeeld dat ze weliswaar veel mensen telefonisch sprak, maar eigenlijk niemand kende. Ze heeft toen bedacht om voortaan even langs te lopen bij mensen die wat nodig hebben. Daar werd ze vrolijk van. Dat geldt ook voor de medewerker die alles per e-mail deed en ontdekt dat een telefoontje effectiever en vooral leuker is.

 


Uitwerking

Samenstelling en frequentie

Als leidinggevende of instelling kun je ervoor kiezen Openhaardgesprekken per afdeling, divisie of instelling incidenteel of periodiek (bijv. eens per maand) te organiseren. Voorwaarde is wel dat mensen zich ‘veilig’ voelen en er openheid heerst tijdens het gesprek. Hiervoor zijn (liefst twee) ‘neutrale’ gespreksleiders essentieel (bijv. iemand van HR, interne academie). Uit ervaring blijkt dat een goede mix van acht tot tien deelnemers (niveau, functie, achtergrond, leeftijd, man/vrouw) het resultaat verbetert.

Je kunt medewerkers regelmatig mee laten doen of juist zo veel mogelijk medewerkers in aanraking laten komen met Openhaardgesprekken. Deelnemen aan het gesprek is een doel op zich. Als medewerker kun je leidinggevenden vragen een Openhaardgesprek te organiseren.

Locatie

Openhaardgesprekken kunnen natuurlijk worden georganiseerd in een hotellounge met lekkere stoelen, een open haard, rustgevende muziek en een passend arrangement. Het kan net zo effectief zijn dit in de bestuurskamer te doen onder het genot van een drankje en rustige muziek.

Opzet

Begin met een ontspanningsoefening. Vervolgens stellen de gespreksleider en de deelnemers zich aan elkaar voor en vertellen over de laatste keer dat ze op het werk dachten: ‘daar doe ik het voor’. Daarna volgen nog enkele verdiepende vragen.
De begeleider(s) beantwoorden de vragen zelf als eerste. Het kwetsbaar opstellen van de gespreksleiders creëert openheid en vertrouwen. Daarna volgen de deelnemers.

Begeleiding

De rol van de gespreksleider(s) is belangrijk voor de ruimte die tijdens het gesprek ontstaat voor een persoonlijk verhaal en beleving. Om het gesprek goed te leiden zijn als voorbeeld enkele uitgangspunten en een set met vier vragen opgesteld.

Uitgangspunten

 • Het doel is een open gesprek over elkaars drijfveren en ervaringen
 • De setting is informeel: gemakkelijke stoelen, de open haard brandt, met een goed glas wijn
 • De gespreksleiders doen mee aan het gesprek
 • De deelnemers zijn een multidisciplinaire mix van bekende/onbekenden
 • Ongeveer 8 deelnemers per gesprek
 • Vier vragen worden gebruikt als leidraad
 • Het gesprek vindt plaats op een andere locatie dan de eigen locatie
 • Het is een eenmalig gesprek

Vragenset

 1. Vertel een ervaring uit je werk waarvan je dacht: Ja, daar doe ik het voor! (zorg ervoor dat iedereen aan het woord komt en zijn ervaring deelt)
 2. Welke waarden schemeren in deze verhalen door?
 3. Hoe lukt het je (soms) om de speelruimte te vinden, om dát te doen waar het jou om gaat?
 4. Wat jou speelruimte geeft, is dat ook voor collega’s werkbaar te maken?

Follow-up

Deelnemen aan het gesprek is een doel op zich. Er moet na het gesprek wel ruimte zijn om het te bespreken met bijvoorbeeld de leidinggevende en collega’s. Wil de medewerker dit niet, dan moet dit ook geaccepteerd worden. Een opening kan zijn: ‘Wat heeft het gesprek met je gedaan?’

Uitnodiging

Om medewerkers enthousiast te maken voor een Openhaardgesprek kun je ze eenvoudig een persoonlijke uitnodiging sturen per e-mail, een uitnodiging op intranet publiceren of een poster ophangen.

Het is ook effectief om deelnemers aan de gesprekken te vragen anderen uit te nodigen. Dit kan met dezelfde middelen.

Bronnen

Dialoog-project onder leiding van Daniëlle Schreurs en Amajanti Soemantri, UMC Utrecht.

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: