« Terug

Verzuim in het hbo

Inzicht in verzuimcijfers is een belangrijk middel bij het voorkomen en beheersen van verzuim. Met verzuimcijfers kan beleid worden ontwikkeld, worden oorzaken opgespoord en gerichte verbeteringsacties ingezet. 

Verzuimcijfers hbo 2019

Jaarlijks brengt Zestor, op verzoek van cao-partijen, een verzuimpaper uit met gegevens over het ziekteverzuim in het hbo over een langere reeks van jaren. De verzuimcijfers zijn aangeleverd door 35 (van de 36) hogescholen. Dit komt neer op een respons van 97%. Het gemiddelde verzuimpercentage in het hbo over 2019 bedraagt 4,6 % en vertoont hiermee een daling ten opzichte van het jaar ervoor (2018: 4,75%). Vorig jaar groeide het verzuim nog met 0,4%.

Meer achtergrond en vergelijkingsmateriaal over verzuimcijfers vind je in de Arbobalans van TNO.

 

Stimuleringsregeling Inzet op Ziekteverzuim

Met deze stimuleringsregeling krijgen hogescholen ondersteuning van een professional voor onderzoek naar processen en beleid rondom verzuim of ondersteuning bij verzuimcasuïstiek. Zo hopen we een beter beeld te krijgen van de problematiek rond het ziekteverzuim in de sector en bij te dragen aan het verlagen hiervan. 

 

Meer weten over dit onderwerp?

Erna Luijendijk

Projectadviseur

06 - 15 26 83 21

Leontien Vreeburg

Projectadviseur

06 - 11 27 03 52

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: