« Terug

Verzuim in het hbo

Inzicht in verzuimcijfers is een belangrijk middel bij het voorkomen en beheersen van verzuim. Met verzuimcijfers kan beleid worden ontwikkeld, worden oorzaken opgespoord en gerichte verbeteringsacties ingezet. 

Verzuimcijfers hbo 2018

Jaarlijks brengt Zestor, op verzoek van cao-partijen, een verzuimpaper uit met gegevens over het ziekteverzuim in het hbo over een langere reeks van jaren. De verzuimcijfers zijn aangeleverd door (alle) 36 hogescholen. Dit komt neer op een respons van 100%. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2018 bedraagt 4,75 % en vertoont hiermee een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (2017: 4,35%). Voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt het gemiddelde verzuim. 

In de Paper Ziekteverzuim hbo vind je een analyse van de verzuimcijfers over 2018. Oudere versies van de verzuimpaper zijn hieronder te downloaden.

Meer achtergrond en vergelijkingsmateriaal over verzuimcijfers vind je in de Arbobalans van TNO.

Erna Luijendijk

Projectadviseur

06 - 15 26 83 21

Leontien Vreeburg

Projectadviseur

06 - 11 27 03 52

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: