« Terug

Subsidiewijzer

In de Subsidiewijzer arbeidsmarkt hbo zijn de meest gangbare arbeidsmarktbevorderende regelingen, subsidies en voorzieningen voor de sector op een overzichtelijke manier gebundeld. Deze regelingen, voorzieningen, kortingen en subsidies zijn gericht op de verbetering van de arbeidsinzet, op compensatie als deze inzet (tijdelijk) minder is en op het voorkomen dat werknemers uitvallen, in een arbeidsongeschiktheidsregeling komen en/of werkloos worden.

Met de Subsidiewijzer komt Zestor tegemoet aan de behoefte van hogescholen om informatie over arbeidsmarktbevorderende regelingen op een overzichtelijke, handzame en vooral praktisch toepasbare wijze toegankelijk te maken. Bij de totstandkoming van deze bundeling is samengewerkt met hrm- functionarissen van verschillende hogescholen.

De informatie in deze subsidiewijzer is opgebouwd uit de volgende categorieën en bijbehorende regelingen. Klik op een regeling voor meer informatie.

  • Regelhulp Premiekortingen en Lage-inkomensvoordeel (LIV)
    Deze regelhulp van de Rijksoverheid helpt werkgevers om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel. Door het invullen van maximaal acht vragen komt u te weten of u recht heeft op een premiekorting en/of het LIV, de hoogte en duur van de premiekorting en/of LIV en hoe u de premiekorting en/of LIV moet toepassen.
     

1.  Onderwijs- en hbo specifieke arbeidsbevorderende maatregelen en subsidies 

2.  Generieke regelingen 

3.  Internationale subsidies 

Voor actuele informatie over beschikbare Europese subsidies kunt u terecht op: 

 

Met de Subsidiewijzer komt Zestor tegemoet aan de behoefte van hogescholen om informatie over arbeidsmarktbevorderende regelingen op een overzichtelijke, handzame en vooral praktisch toepasbare wijze toegankelijk te maken. Bij de totstandkoming van deze bundeling is samengewerkt met hrm- functionarissen van verschillende hogescholen.  


Disclaimer

Gezien de complexiteit en diversiteit van de regelingen, waarbij bovendien sprake is van een snelle roulatie en een steeds veranderende wetgeving, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie compleet is. Zestor accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze Subsidiewijzer. Zestor kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie in deze subsidiewijzer. 

Bij (vrijwel) elke regeling treft de lezer een verwijzing (link) aan naar de website van de oorspronkelijke aanbieder, waar de meest actuele informatie is weergegeven. Voor vragen of meer informatie over de verschilende regelingen verwijzen wij u dan ook naar de aanbieder van de betreffende regeling. 

De subsidiewijzer wordt elke 6 maanden volledig gecontroleerd op de actualiteit van de regelingen, voorzieningen, kortingen en subsidies. Wij doen natuurlijk al het nodige om verbeteringen aan te brengen indien ons eventuele vergissingen of nieuwe regelingen worden gemeld. 
 

Meer weten over de subsidiewijzer?

Erna Luijendijk

Projectadviseur

070 - 312 26 36

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: