« Terug

Re-integratie

Werkgevers en werknemers in het hbo proberen het proces van re-integratie van werkloze en met werkloosheid bedreigde werknemers zo goed mogelijk vorm te geven. Zij vinden het belangrijk om werknemers zo snel mogelijk weer terug aan het werk te helpen, om de kosten van uitkeringen beperkt te houden en om de begeleiding bij werkloosheid zo goed mogelijk te organiseren.

Website over re-integratie en ontslag

Zestor heeft in 2016 de beschikbare informatie over onder meer re-integratie en ontslag geordend en op een rijtje gezet voor hogescholen en voor medewerkers. Doel is om werknemers en hogescholen beter te informeren over hun mogelijkheden, rechten en plichten. 

Resultaat is de website www.re-integratiegids-hbo.nl. De informatie betreft vier aparte thema’s (ontslag, re-integratie, ziekte en arbeidsongeschiktheid). De website heeft aparte ingangen voor werkgevers en werknemers. De teksten zijn getoetst door beide partijen.

Collectieve overeenkomst re-integratie stopt eind 2018

Zestor heeft lange tijd een raamovereenkomst gehad met re-integratiebedrijf Margolin voor de re-integratie van werkloze werknemers uit de hbo-sector. Conform het contract betaalde Zestor 30% van de kosten van het re-integratietraject plus de kosten van de intake, de hogeschool betaalde de rest. Vanwege een beperkt en teruglopend gebruik vanuit de hogescholen zal Zestor het raamcontract met Margolin beëindigen per 31-12-2018.

Samenwerking bij re-integratie

In 2015 en 2016 heeft Zestor een onderzoek uitgevoerd naar het beter inrichten van de uitvoering van re-integratietrajecten bij hogescholen, naar het delen van kennis op het terrein van re-integratie en naar mogelijkheden voor samenwerking tussen hogescholen. Dit onderzoek naar ‘mobiliteitsvoorzieningen’ is in mei 2016 afgerond. Het onderzoek heeft als titel gekregen: ‘Onderzoek versterking VWNW en re-integratiedienstverlening hogescholen'

Toename instroom WW

De stijging van de instroom in de WW vanuit het hbo in de periode 2010-2015 leidt tot stijgende lasten voor de sector. Zestor heeft voor het cao-overleg een quick scan laten uitvoeren naar de omvang van de instroom en naar de mogelijke oorzaken.

WW en bovenwettelijke WW

In 2013 is een rapport en een aantal deelrapporten verschenen, waarin wordt ingegaan op het gebruik en de effecten van de WW en de bovenwettelijke WW in de hbo-sector. De uitkomsten van de rapportages zullen door cao-partijen worden gebruikt bij de discussie over een verdere modernisering van de cao-hbo.

In de paper 'Gebruik en effecten van WW en BWW in het hbo' worden de uitkomsten van het onderzoek samengevat. De onderzoeksresultaten worden nader uitgewerkt in vier deelrapporten.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Tom Hoogendoorn

Projectadviseur

06 - 30 55 04 84

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

06 - 83 22 52 53

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: