« Terug

Re-integratie

Werkgevers en werknemers in het hbo proberen het proces van re-integratie van werkloze en met werkloosheid bedreigde werknemers zo goed mogelijk vorm te geven. Zij vinden het belangrijk om werknemers zo snel mogelijk weer terug aan het werk te helpen, om de kosten van uitkeringen beperkt te houden en om de begeleiding bij werkloosheid zo goed mogelijk te organiseren.

Re-integratiegids hbo

Alle informatie over ontslag, re-integratie, ziekte en arbeidsongeschiktheid

Zestor heeft de beschikbare informatie over onder meer re-integratie en ontslag geordend en op een rijtje gezet voor hogescholen en voor medewerkers. Het doel is werknemers en hogescholen beter te informeren over hun mogelijkheden, rechten en plichten. De informatie is te vinden op de website www.re-integratiegids-hbo.nl, met een aparte ingang voor werkgevers en werknemers. Op de website vind je informatie over de thema’s ontslag, re-integratie, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Onderzoek naar re-integratie van (B)WW gerechtigden in het hbo

Zestor wil de re-integratiedienstverlening hernieuwen. Het raamcontract met re-integratiebedrijf Margolin voor de re-integratie van werkloze werknemers uit de hbo-sector is vanwege een beperkt en teruglopend gebruik vanuit de hogescholen beëindigd. Om goed aan te sluiten op de behoeften en knelpunten uit de sector, is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rondom re-integratie van (B)WW gerechtigden in het hbo.

Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

Onderzoek mogelijkheden samenwerking bij re-integratie

In 2015 en 2016 heeft Zestor een onderzoek uitgevoerd naar het beter inrichten van de uitvoering van re-integratietrajecten bij hogescholen, naar het delen van kennis op het terrein van re-integratie en naar mogelijkheden voor samenwerking tussen hogescholen. Dit resultaten uit dit onderzoek naar ‘mobiliteitsvoorzieningen’ kun je lezen in: 

 

Meer weten over dit onderwerp?

Tom Hoogendoorn

Projectadviseur

06 - 30 55 04 84

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

06 - 83 22 52 53

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: