« Terug

Mobiliteit

Hogescholen proberen met een geheel aan regelingen en instrumenten mobiliteit te stimuleren bij medewerkers. Doel is medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden voor hun huidige en toekomstige baan, waarbij persoonlijke en organisatiedoelstellingen zoveel mogelijk samenvallen. Denk aan: het bieden van loopbaanmogelijkheden voor medewerkers, het vergroten van employability, het optimaal benutten van het menselijk potentieel voor de organisatie en het aantrekken en behouden van goede medewerkers. Zestor ondersteunt de sector met diverse initiatieven.

Mobiliteit in het hbo

Wat drijft medewerkers in het hbo om mobiel te zijn in het werk en welke belemmeringen ervaren zij daarbij? Om hier inzicht in te krijgen, heeft MOOZ in opdracht van Zestor onderzoek gedaan bij vier hogescholen. Hierbij is informatie verzameld over de drijfveren van medewerkers ten aanzien van mobiliteit en de belemmeringen die zij daarbij ervaren. In dit rapport presenteren we de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

'Kijk eens om je heen'

De cao-hbo biedt medewerkers veel ruimte om aan de slag te gaan met professionalisering, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid en daar zelf regie op te nemen. Van iedereen binnen het hbo wordt gevraagd om na te denken over vragen zoals: Zit ik nog op de goede plek? Benut ik al mijn talenten? Wat heb ik nodig om mijn werk goed te doen? Werk ik nog met plezier? In de praktijk blijkt het vaak lastig om in de waan van de dag met deze reflectieve vragen aan de slag te gaan. Zestor heeft de website ‘Kijk eens om je heen’ ontwikkeld met laagdrempelige activiteiten, waarmee de eerste stap gezet kan worden. Het nodigt medewerkers uit verder te kijken dan het eigen team en de eigen werkplek; om de blik te verruimen. De voorbeelden zijn deels ontleend aan het project Dialoog van de UMC’s en bewerkt voor het hbo.

Kennisnetwerk Mobiliteit

Vanuit de hogescholen is er behoefte aan het delen van onderlinge kennis en expertise op het gebied van mobiliteit. Om in deze behoefte te voorzien, is het Kennisnetwerk Mobiliteit ingericht dat minimaal twee keer per jaar samenkomt. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan uiteenlopende onderwerpen, mede ingebracht door de deelnemers zelf. Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met Erna Luijendijk.

 

Erna Luijendijk

Projectadviseur

06 - 15 26 83 21

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: