« Terug

Leiderschapsontwikkeling

Het ontwikkelen van leiderschap betekent meer dan het op het eerste gezicht lijkt. Leidinggevenden hebben een essentiële rol in de ondersteuning van medewerkers die hun professionalisering en duurzame inzetbaarheid ter hand nemen. Dit vraagt duidelijkheid in wat je als medewerker en als leidinggevende van elkaar vraagt en wat je elkaar kunt bieden. Tegelijkertijd werk je als leidinggevende in een lerende organisatie aan je eigen leer- en ontwikkelproces. Zestor faciliteert leiderschapsontwikkeling met Leerkringen Leiderschap.

Leerkringen Leiderschap

Leiderschapsontwikkeling vindt op de meeste hogescholen plaats door middel van eigen Management development- en leiderschapsprogramma’s. Aanvullend hierop neemt Zestor het initiatief om, samen met hogescholen en Kennisland, een aantal Leerkringen Leiderschap te organiseren.

Onze ambitie richt zich op een groeiend netwerk van leidinggevenden in het hbo, die samen werken aan de toekomst van het hoger beroepsonderwijs vanuit hun specifieke rol als leidinggevende in het midden van de organisatie.

Samen leiderschap verder ontwikkelen

Als leidinggevende in een hogeschool heb je, binnen en buiten de school, met complexe ontwikkelingen te maken. Denk hierbij aan: veranderende verhoudingen in arbeidsrelaties zoals vastgelegd in de cao hbo, het initiëren van resultaatverantwoordelijke teams, werken in professionele leergemeenschappen, sturing geven aan zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid, integratie van onderzoek en onderwijs, technologische ontwikkelingen, druk op de prestaties en groeiende diversiteit van studenten en docenten.

Er wordt van je verwacht te kunnen schakelen tussen primaire en secundaire processen. Dit maakt jouw taak als verantwoordelijk leidinggevende, in het midden van de organisatie, interessant én uitdagend. Deze ontwikkelingen vragen om een manier van leren en experimenteren waarbij het onderzoeken van het eigen handelen in de eigen praktijk centraal staat. De Leerkringen Leiderschap ondersteunen deze beweging.

Meer weten over dit onderwerp?

Gertrud Lemmens

Projectleider

070 - 312 21 76

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: