« Terug

Gezondheidsbeleid

In het hbo hebben werkgevers in toenemende mate oog voor een proactief gezondheidsbeleid. Zestor ondersteunt, in opdracht van de sociale partners, hogescholen bij het realiseren van een gezond en inspirerend werkklimaat voor hun medewerkers.

In de cao-hbo is opgenomen dat de hogescholen nadere afspraken maken over de inrichting van het gezondheidsbeleid. Hier gaat hierbij zowel om preventiebeleid, waarbij het bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers met het voortdurend verbeteren van de arbeidsomstandigheden centraal staat (ziekteverzuimbeleid, branche RI&E, Arbocatalogus), als om curatief beleid (re-integratie).

Corona handreiking

Sinds november is de branche RI&E aangepast op het onderdeel Corona en is er een branche-specifieke Coronahandreiking ontwikkeld. De handreiking is vastgesteld door werkgevers en werknemers in de sector.
Deze handreiking biedt duidelijkheid over gezond werken in het hbo tijdens de coronacrisis. Het doel ervan is om aan te geven welke maatregelen van hogescholen worden verwacht om minimaal te voldoen aan de Coronarichtlijnen van het RIVM en de regels van de Rijksoverheid. De handreiking kan als basis dienen voor het invullen van de RI&E op dit gebied. Daarnaast biedt de handreiking concrete handvatten om gezond, veilig en vitaal te kunnen werken. 

Download de Handreiking Corona voor hogescholen

Duurzaam inzetbaar

In de cao hebben partijen afspraken gemaakt over het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gedurende de gehele loopbaan. Met duurzame inzetbaarheid wordt naast scholing ook bedoeld dat medewerkers gedurende de gehele loopbaan hun werk gezond en gemotiveerd kunnen blijven doen. 

 

Podcast over mantelzorg

Zestor interviewde Martijn Tillema van Stichting Werk en Mantelzorg over zijn visie op het combineren van werk en mantelzorg. Veel werknemers zijn mantelzorger, en zorgen voor ouders, ziek kind of een vriend(in) die extra ondersteuning nodig heeft. In deze podcast hoor je hoe je mantelzorg bespreekbaar maakt en kunt inbedden in het dagelijkse beleid van je hogeschool.

alternatieve tekst

 

 

 

 

 

Livvit

Iedere hogeschool en –medewerker kan (gratis) gebruik maken van het arbeidsgerelateerde zorgpakket Livvit. Het is een hbo specifiek samengesteld pakket van voorzieningen en diensten, die de hogescholen en hun medewerkers kunnen gebruiken om verzuim te voorkomen en de gezondheid te bevorderen. Als de medewerker ziek wordt, dan voorziet het pakket in een breed aanbod om de verzuimduur zo mogelijk te verkorten. 
Lees meer
 

Kennisnetwerk Gezondheidsbeleid

Binnen veel hogescholen zijn er interessante ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbeleid en vitaliteit. Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op dit thema te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk Gezondheidsbeleid. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. De uitwisseling van kennis en kunde over actuele gezondheidsthema’s staat centraal. Het netwerk wordt ook ingezet als klankbord of om onderzoeken uit te zetten.

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op via luijendijk@zestor.nl.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Erna Luijendijk

Projectadviseur

06 - 15 26 83 21

Leontien Vreeburg

Projectadviseur

06 - 11 27 03 52

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: