« Terug

Gezondheidsbeleid

In het hbo hebben werkgevers in toenemende mate oog voor een proactief gezondheidsbeleid. Belangrijke aanjager is hierbij de collectieve verzekering voor arbeidsgerelateerde zorg, die onder de naam Livvit aangeboden wordt. Zestor ondersteunt, in opdracht van de sociale partners, hogescholen bij het realiseren van een gezond en inspirerend werkklimaat voor hun medewerkers.

Duurzaam inzetbaar

In de cao hebben partijen afspraken gemaakt over het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gedurende de gehele loopbaan. Met duurzame inzetbaarheid wordt naast scholing ook bedoeld dat medewerkers gedurende de gehele loopbaan hun werk gezond en gemotiveerd kunnen blijven doen. 

Praktijkvoorbeelden

Ter ondersteuning van de hogescholen bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers is in de periode 2013 t/m 2014 de stimuleringsregeling 'Maatwerk in werkbeleving'  beschikbaar gesteld. Deze stimuleringsregeling heeft binnen hogescholen diverse maatwerkprojecten gericht op het terugdringen van de ervaren werkdruk, opgeleverd.

Bekijk bij 'praktijkvoorbeelden werkdruk' in de Arbocatalogus een aantal van deze ‘best practices’.
 

Stimulering gezondheidsbeleid hogescholen

In 2012 heeft Arbo Vitale, op verzoek van Zestor, de Stimuleringsregeling Gezondheidsbeleid geëvalueerd. De uitkomsten van dit onderzoek bieden jouw hogeschool mogelijk inspiratie en handvatten om gericht met (deel)thema’s op het gebied van gezondheidsbeleid aan de slag te gaan.

Kennisnetwerk Gezondheidsbeleid

Binnen veel hogescholen zijn er interessante ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbeleid en vitaliteit. Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op dit thema te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk Gezondheidsbeleid. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. De uitwisseling van kennis en kunde over actuele gezondheidsthema’s staat centraal. Het netwerk wordt ook ingezet als klankbord of om onderzoeken uit te zetten.

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op via luijendijk@zestor.nl.

 

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: