« Terug

Flexwerk in het hbo

In de cao 2014-2016 is afgesproken dat hogescholen zich zullen inspannen om het aandeel flexibele arbeid te verkleinen. Tussen 2011 en 2015 viel ongeveer 32% van het totale hbo-personeel onder flexibele arbeid.

Cao-afspraak

Cao-partijen in het hbo hebben in de cao 2014-2016 een afspraak gemaakt over het terugdringen van flexibele arbeid in het hbo. Werkgevers zullen zich inspannen om over de looptijd van de cao een daling van het aandeel flexibele arbeid te realiseren.

Flexibele arbeid gemeten

In 2015 en 2016 heeft Zestor op verzoek van cao-partijen de omvang van de flexibele arbeid in het hbo in kaart gebracht. De rapportage hierover betreft twee metingen: een nulmeting over de periode 2011-2014 en een herhalingsmeting over het jaar 2015.

In de rapportage worden de zogenaamde D-3 en D-6 contracten apart in beeld gebracht. Dit betreft de tijdelijke contracten met uitzicht op een vast contract (artikel D3 van de cao) en personeel in het hbo, zowel tijdelijk als vast, die extra uren draaien naast hun reguliere arbeidsovereenkomst (artikel D6 uit de cao). Ten slotte wordt de omvang van de externe inhuur door hogescholen in beeld gebracht. 

 

Ook in 2013 heeft Zestor de flexibele arbeid in het hbo in kaart gebracht. Dit onderzoek had betrekking op 2011. De resultaten kunt u nog nalezen in het onderzoeksrapport ‘Flexwerk in het hbo'

 

Relevante links

Meer weten over dit onderwerp?

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

070 - 312 21 60

Gerelateerde downloads

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: