« Terug

Arbeidsmarktmonitor

Eens in de drie jaar laat Zestor een arbeidsmarktmonitor opstellen die de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel schetst. De analyse is onder meer bedoeld voor het signaleren van arbeidsmarktvraagstukken en -knelpunten. Doelgroep zijn zowel het cao-overleg als de individuele hogescholen.

De monitor biedt antwoord op vragen als

  • Hoe groot is de in- en uitstroom van personeel in het hbo? Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?
  • Hoeveel mensen in het hbo werken in deeltijd? Hoeveel mensen hebben twee banen?
  • Hoe is de leeftijdsopbouw van het zittend personeel? Welk deel van het personeel is docent? Welk deel van de docenten heeft een masteropleiding afgerond? 
  • Wat zijn push- en pull-factoren in verband met het aantrekken en het behouden van personeel?

Arbeidsmarktmonitor 2020

Op hoofdpunten geeft deze monitor een stabiel beeld voor het hbo. De sector is de afgelopen jaren gegroeid. Voor de toekomst wordt echter wel een krimp verwacht. Het aandeel personeel op een tijdelijk contract is de afgelopen jaren gedaald. De potentiële mobiliteit is relatief laag; slechts een klein deel van het personeel zoekt een andere baan binnen of buiten de sector. Medewerkers zijn tevreden met hun werk en er is veel uitwisseling met het bedrijfsleven. Er wordt goed ingezet op professionalisering van de medewerkers en de mogelijkheden daarvoor worden door de medewerkers gewaardeerd. Onze  medewerkers zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken en bevelen deze bijzonder aan. De hoge werkdruk, voor met name docenten, blijft echter een uitdaging.

Naast de inhoudelijke hoofdstukken, bevat de monitor tien zeer lezenswaardige praktijkverhalen en thema-interviews vanuit de praktijk van hogescholen.

 

 

Essay 'Uitdagingen van praktijkgericht onderzoek in het hbo'

Ter reflectie op de Arbeidsmarktmonitor hbo van 2020 heeft prof. dr. Frank Cörvers in opdracht van Zestor een essay geschreven. Het essay beschrijft de uitdagingen van praktijkgericht onderzoek en de consequenties voor de inzet en professionalisering van docenten.

 

Beweging op de arbeidsmarkt

Thematische analyse op basis van de in- , uit- en doorstroom van hogescholen

De paper ‘Beweging op de arbeidsmarkt’ beschrijft in een aantal thema’s de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers van hogescholen. De thema’s zijn onder meer: professionalisering, werving, behoud van personeel, vergrijzing, hybride docenten en salarisontwikkeling van medewerkers. De paper is verschenen op 5 juli 2019.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

06 - 83 22 52 53

Tom Hoogendoorn

Projectadviseur

06 - 30 55 04 84

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: