« Terug

Teamontwikkeling

Hogescholen zoeken naar andere organisatievormen om een toekomstbestendig beroepsonderwijs te kunnen realiseren. Werken in teams wordt gezien als een belangrijke factor in deze professionaliseringsslag. Op teamniveau worden organisatiedoelen met individuele doelen verbonden en de (onderwijs)kwaliteit geborgd. Dit vraagt om een actieve rol van teams in het benoemen van benodigde opleidings- en ontwikkelactiviteiten en het verhogen van het lerend vermogen binnen de organisatie.

Bij een goed lopend team heeft de leidinggevende samen met de teamleden een goed zicht op de behoeften van het team om de gewenste resultaten te kunnen leveren. Daar waar een kloof is tussen de eisen en de capaciteiten binnen het team, zijn er voldoende middelen en voorwaarden om deze kloof te dichten. Idealiter gezien zijn de onderwerpen en acties die gerelateerd zijn aan professionalisering, ingebed in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit het fonds ondersteunen we teamontwikkeling met de volgende activiteiten:

 

Stimuleringsregeling Teamleren in teams van ondersteuners

Deze stimuleringsregeling heeft als doel de kwaliteit van de samenwerking in een ondersteunend team te verstevigen en een professionele aanspreekcultuur te bevorderen. Door middel van de stimuleringsregeling faciliteren we daarnaast de samenwerking tussen de leidinggevende en de HR-adviseur in de rol van businesspartner, waarbij in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een lerende cultuur op basis van vertrouwen, verbinden en vakmanschap.
Lees verder

 

Onderzoek teamontwikkeling

In het najaar van 2017 start het fonds een onderzoek naar hoe teams het meest effectief functioneren. De uitkomsten van dit onderzoek moeten resulteren in inzichten en praktische handvatten, die helpen bij het inrichten van teams bij hogescholen. Wanneer kun je het werk in het hbo het beste wel in teamverband organiseren en wanneer beter niet? Op basis waarvan kies je voor het werken in teams? Welke (rand)voorwaarden zijn nodig voor het succesvol werken in teams? Op welke andere, effectieve manieren, kun je het werk ook organiseren? Zestor wil met dit onderzoek een praktische werkwijze ontwikkelen voor het hbo, die gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek.

 

Praktijkvoorbeelden Teamontwikkeling

Op welke manier kun je je als hogeschool inzetten op teamontwikkeling? Mogelijke voorwaarden, inzichten, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden voor teamontwikkeling worden hieronder ontsloten. Deze zijn aangevuld met de resultaten uit de stimuleringsregeling ‘Professionaliseren doe je samen’. Deze stimuleringsregeling richtte zich op teams die (nog) geen adequate werkwijze hebben, om tot een professionaliseringsinzet te komen op teamniveau en dit wel wilden ontwikkelen en inbedden in de reguliere manier van werken.

Voorbeelden uit de praktijk van het hbo

Meer weten over dit onderwerp?

Gertrud Lemmens

Projectleider

070 - 312 21 76

Gerelateerde downloads

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: