« Terug

Teamontwikkeling

Hogescholen zoeken naar andere organisatievormen om een toekomstbestendig beroepsonderwijs te kunnen realiseren. Werken in teams wordt gezien als een belangrijke factor in deze professionaliseringsslag. Op teamniveau worden organisatiedoelen met individuele doelen verbonden en de (onderwijs)kwaliteit geborgd. Dit vraagt om een actieve rol van teams in het benoemen van benodigde opleidings- en ontwikkelactiviteiten en het verhogen van het lerend vermogen binnen de organisatie. Zestor ondersteunt de sector hierbij met stimuleringsmiddelen en onderzoek.

Samen sterk of nog meer werk?

In hogescholen wordt er meestal in teams gewerkt, maar hoe hogescholen teamwerk vormgeven en uitvoeren is heel verschillend. In opdracht van Zestor is onderzocht hoe onderwijsteams binnen hogescholen het meest effectief kunnen functioneren. In de publicatie 'Samen sterk of nog meer werk' zijn inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk met elkaar verweven en vanuit die inzichten geven we handreikingen voor de praktijk.

 

Teamleren in teams van ondersteuners (stimuleringsregeling)

Deze stimuleringsregeling die met succes liep tot december 2018 was gericht op het verstevigen van de kwaliteit van de samenwerking in een ondersteunend team en het bevorderen van een professionele aanspreekcultuur. Door middel van de stimuleringsregeling faciliteerden we daarnaast de samenwerking tussen de leidinggevende en de HR-adviseur in de rol van businesspartner, waarbij in gezamenlijkheid gewerkt werd aan een lerende cultuur op basis van vertrouwen, verbinden en vakmanschap. De belangrijkste uitkomsten uit de projecten die zijn opgestart met de stimuleringsregeling worden op dit moment verzameld en binnenkort hier gedeeld.

 

Praktijkvoorbeelden Teamontwikkeling

Op welke manier kun je je als hogeschool inzetten op teamontwikkeling? Mogelijke voorwaarden, inzichten, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden voor teamontwikkeling worden hieronder ontsloten. Deze zijn aangevuld met de resultaten uit de stimuleringsregeling ‘Professionaliseren doe je samen’. Deze stimuleringsregeling richtte zich op teams die (nog) geen adequate werkwijze hadden om tot een professionaliseringsinzet te komen op teamniveau, maar dit wel wilden ontwikkelen en inbedden in de reguliere manier van werken.

Voorbeelden uit de praktijk van het hbo

Meer weten over dit onderwerp?

Gertrud Lemmens

Projectleider

06 - 55 19 58 18

Jeannette de Vries

Directeur/secretaris

06 - 51 21 94 66

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: