« Terug

Teamontwikkeling

Hogescholen zoeken naar andere organisatievormen om een toekomstbestendig beroepsonderwijs te kunnen realiseren. Werken in teams wordt gezien als een belangrijke factor in deze professionaliseringsslag. Op teamniveau worden organisatiedoelen met individuele doelen verbonden en de (onderwijs)kwaliteit geborgd. Dit vraagt om een actieve rol van teams in het benoemen van benodigde opleidings- en ontwikkelactiviteiten en het verhogen van het lerend vermogen binnen de organisatie. Zestor ondersteunt de sector hierbij met stimuleringsmiddelen en onderzoek.

Teamleren in teams van ondersteuners (stimuleringsregeling)

Deze stimuleringsregeling die met succes liep tot december 2018 was gericht op het verstevigen van de kwaliteit van de samenwerking in een ondersteunend team en het bevorderen van een professionele aanspreekcultuur. Door middel van de stimuleringsregeling faciliteerden we daarnaast de samenwerking tussen de leidinggevende en de HR-adviseur in de rol van businesspartner, waarbij in gezamenlijkheid gewerkt werd aan een lerende cultuur op basis van vertrouwen, verbinden en vakmanschap.  De belangrijkste uitkomsten uit de projecten die zijn opgestart met de stimuleringsregeling worden op dit moment verzameld en binnenkort hier gedeeld.

 

Onderzoek teamontwikkeling

Zestor is een onderzoek gestart naar hoe teams het meest effectief functioneren. De uitkomsten van dit onderzoek moeten resulteren in inzichten en praktische handvatten, die helpen bij het inrichten van teams bij hogescholen. Wanneer kun je het werk in het hbo het beste wel in teamverband organiseren en wanneer beter niet? Op basis waarvan kies je voor het werken in teams? Welke (rand)voorwaarden zijn nodig voor het succesvol werken in teams? Op welke andere, effectieve manieren, kun je het werk ook organiseren? Zestor wil met dit onderzoek een praktische werkwijze ontwikkelen voor het hbo, die gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek.

 

Praktijkvoorbeelden Teamontwikkeling

Op welke manier kun je je als hogeschool inzetten op teamontwikkeling? Mogelijke voorwaarden, inzichten, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden voor teamontwikkeling worden hieronder ontsloten. Deze zijn aangevuld met de resultaten uit de stimuleringsregeling ‘Professionaliseren doe je samen’. Deze stimuleringsregeling richtte zich op teams die (nog) geen adequate werkwijze hadden om tot een professionaliseringsinzet te komen op teamniveau, maar dit wel wilden ontwikkelen en inbedden in de reguliere manier van werken.

Voorbeelden uit de praktijk van het hbo

Meer weten over dit onderwerp?

Gertrud Lemmens

Projectleider

06 - 55 19 58 18

Jeannette de Vries

Directeur/secretaris

06 - 51 21 94 66

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: