« Terug

Stimuleringsregeling

Vernieuwende HR-projecten

Vanaf 1 september 2017 kunnen hogescholen via het fonds maximaal 35.000 euro aan subsidie ontvangen voor vernieuwende HR-projecten. Met deze open regeling willen we hogescholen aanmoedigen om te experimenteren met creatieve en innovatieve ideeën, maatregelen en instrumenten gericht op de ontwikkeling van de organisatie én de medewerker.

Het doel van de regeling

Met de stimuleringsregeling willen we innovatieve HR-activiteiten stimuleren en vernieuwingen op het brede terrein van organisatieontwikkeling en medewerkersprofessionalisering bevorderen. Het gaat om activiteiten die op dit moment nog niet worden opgepakt binnen hogescholen en die een groot leereffect kunnen hebben voor de hogeschool zelf en voor de sector als geheel.

Voor wie?

Bekostigde hogescholen kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door alle geledingen: HR-afdeling, leidinggevenden, lectoren, medezeggenschapsraden, ondersteunende diensten en docententeams.

Budget

Het budget voor de regeling is 240.000 euro (aanvankelijk 160.000 euro, maar verhoogd tot 240.000 euro). Per hogeschool kan maximaal één aanvraag worden goedgekeurd. Het budget per aanvraag bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 35.000 euro. Er zijn (stand per 1 september 2018) vier aanvragen goedgekeurd; er is in ieder geval nog ruimte voor drie aanvragen.

Looptijd (verlengd!)

De regeling is door het bestuur van Zestor verlengd. De aanvraagperiode is na deze verlenging van 1 september 2017 tot 1 september 2019. Projecten hebben een maximale looptijd van twee jaar, maar kunnen nooit langer duren dan tot uiterlijk 31 augustus 2021.

Meer informatie

Meer informatie, zoals de voorwaarden waarop de subsidie wordt verstrekt, vind je in de stimuleringsregeling Vernieuwende HR-projecten.
Aan hogescholen die overwegen een aanvraag te doen, wordt geadviseerd contact op te nemen met Zestor (zie hieronder). Je kunt dan ook vooraf checken of er nog budget is binnen de regeling.

 


Formulieren

Meer weten?

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

070 - 312 21 60

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: