« Terug

Stimuleringsregeling

Teamleren in teams van ondersteuners

Het doel van de regeling

De stimuleringsregeling Teamleren in teams van ondersteuners heeft als doel de kwaliteit van de samenwerking in een ondersteunend team te verstevigen en een professionele aanspreekcultuur te bevorderen. Door middel van de stimuleringsregeling faciliteren we daarnaast de samenwerking tussen de leidinggevende en de HR-adviseur in de rol van businesspartner, waarbij in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een lerende cultuur op basis van vertrouwen, verbinden en vakmanschap.

Voor wie?

Teams van ondersteuners (OOP) van hogescholen die aangesloten zijn bij de Vereniging Hogescholen, kunnen een aanvraag indienen. Het betreft onderwijsondersteunend personeel en organisatie- en beheerspersoneel.

Budget

Het totale budget van de regeling bedraagt voor de eerste track € 200.000.
Grote hogescholen kunnen per team een subsidiebedrag van € 6.500 aanvragen, met een maximum van zes teams. Totaal: € 39.000.
Kleine hogescholen kunnen per team een subsidiebedrag van € 6.500 aanvragen, met een maximum van vier teams. Totaal: € 26.000.

Looptijd

De stimuleringsregeling heeft een looptijd van één jaar. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 november 2017 tot 1 december 2018 worden ingediend.

Meer informatie

Meer informatie, zoals de voorwaarden waarop de subsidie wordt verstrekt, vind je in de stimuleringsregeling Teamleren in teams van ondersteuners.

 


Formulieren

Meer weten?

Betsy Houwer

Projectmedewerker

070 - 312 21 05

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: