« Terug

Regie op de eigen loopbaan

De cao-hbo biedt medewerkers veel ruimte om aan de slag te gaan met professionalisering, loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid en daar zelf regie op te nemen. Van iedereen binnen het hbo wordt gevraagd om na te denken over vragen zoals: Zit ik nog op de goede plek? Benut ik al mijn talenten? Wat heb ik nodig om mijn werk goed te doen? Werk ik nog met plezier? In de praktijk blijkt het vaak toch lastig om in de waan van de dag met deze reflectieve vragen aan de slag te gaan. Om je op weg te helpen, vind je op deze pagina laagdrempelige activiteiten, waarmee de eerste stap gezet kan worden.

Het gaat niet om expliciete loopbaan- of coaching vragen. Ook niet om concrete wensen op het gebied van cursussen en/of ontwikkeltrajecten. We richten ons op die medewerker, die een latente behoefte heeft, maar daar verder niet veel mee doet. Medewerkers die het prima naar hun zin hebben en al een langere tijd prettig werken in een omgeving met fijne collega’s en het werk goed aankunnen. Kortom geen aanleiding om daar iets aan te doen. Toch kan het soms gaan knagen en komt de vraag even naar boven: Is er nog meer te halen? En blijf ik dit tot mijn pensioen doen?

Als leidinggevende waardeer je deze collega en je ziet deze persoon ook niet graag vertrekken. Tegelijkertijd besef je dat er misschien op de langere termijn niet zoveel uitdaging meer zit in hun werk en dat het dan wel moelijker wordt om deze medewerkers met plezier aan het werk te houden. Hier zal dus over gesproken moeten worden. Hoe doe je dat, zonder dat de medewerker het gevoel krijgt dat zijn of haar baan op de tocht staat en in de weerstand komt? Hoe geef je aan dat beweging goed is, zonder dat je hoeft te vertrekken? Wat heb je als leidinggevende te bieden om het concreet te maken? En wat is je rol hierbij? Met de voorbeelden uit ‘Kijk eens om je heen’ kun je als leidinggevende met concrete voorbeelden de medewerker op een prettige wijze aan het denken zetten en op weg helpen.

De rollen kunnen ook omgekeerd zijn door als medewerker met concrete voorbeelden naar de leidinggevende te stappen om een activiteit uit te zetten. Je kunt daarbij gebruik maken van de uren duurzame inzetbaarheid, die elke medewerker heeft vanuit de cao-hbo.

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: