« Terug

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van Zestor.

 

Apart from personal examples, this guide contains a practical overview of various schemes, how they work and how you can use them.
1006.73 KB

Guide Sustainable employability

In deze handreiking is een overzicht van regelingen die er zijn, hoe ze werken en hoe je hier als hbo-medewerker gebruik van kunt maken. Ter inspiratie vertellen zes medewerkers over hun ervaringen.
1005.77 KB

Handreiking Duurzame Inzetbaarheid

Dit rapport betreft de omvang van de flexibele schil in het hbo over de jaren 2011 t/m 2015 (versie mei 2017).
386.32 KB

Flexibele schil in het hbo

Met dit diagnostisch werkdrukinstrument kun je regelproblemen, regelmogelijkheden en knelpunten binnen onderwijsteams inventariseren.
582.75 KB

Aanpak werkdruk in onderwijsteams

Resultaten van een onderzoek naar de versterking van Van werk naar werk- en re-integratiedienstverlening van hogescholen
631.65 KB

Versterking VWNW- en re-integratiedienst-verlening hogescholen

De jaarrekening geeft inzicht in de activiteiten en de resultaten van Zestor over het verslagjaar 2015.
227.07 KB

Verkorte Jaarrekening 2015

Het jaarprogramma geeft op hoofdlijnen inzage in de activiteiten van het fonds voor 2016.
3.64 MB

Jaarprogramma 2016

In deze businesscase komen mogelijk geschikte functies en werkzaamheden voor medewerkers met een beperking aan de orde en worden de bijbehorende kosten en baten in beeld gebracht.
248.6 KB

Businesscase; Arbeidsparticipatie voor medewerkers met een arbeidsbeperking in het hbo

In deze rapportage vind je de websitestatistieken van Werkenbijhogescholen.nl over 2015
1.09 MB

Management-rapportage 2015 Werkenbijhogescholen

Een overzicht met tips hoe onderzoeksresultaten uit het onderzoek Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Imago-onderzoek kunnen worden toegepast in de werving van docenten
387.8 KB

Tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

In dit document leest u de belangrijkste onderzoeksresultaten van het onderzoek Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Imago-onderzoek
269.29 KB

Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Samenvatting imago-onderzoek

In het boekje “Iedereen wordt wijzer van participatie" vind je ervaringen en praktische tips van hogescholen, die werk maken van participatie van medewerkers met een beperking
2.73 MB

Iedereen wordt wijzer van participatie

De rapportage bevat een gedeeltelijke actualisatie van de arbeidsmarktmonitor hbo 2014 en bevat informatie over ontwikkelingen van het personeelsbestand, arbeidsmobiliteit, medewerkertevredenheid en loopbaan.
752.64 KB

Update Arbeidsmarktmonitor; deelrapportage 2015

Stimuleringsregeling gericht op professionalisering en teamontwikkeling.
211.65 KB

Stimuleringsregeling Teamontwikkeling - 'Professionaliseren doe je samen'

Verkorte jaarrekening van Zestor over het jaar 2014.
4.33 MB

Jaarrekening 2014

Veertien hogescholen hebben in de periode van medio 2012 tot 2014 deelgenomen aan het onderzoek naar medewerkertevredenheid op hogescholen (TIM). De resultaten hiervan zijn gebundeld in deze benchmarkrapportage.
2.38 MB

Werkbeleving in hogescholen; Benchmarkrapport 2012-2014

Deze stimuleringsregeling is bedoeld om aan de slag te gaan met het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking.
271.39 KB

Stimuleringsregeling ‘Ruim baan voor participatie´

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: