« Terug

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van Zestor.

 

Het jaarprogramma geeft op hoofdlijnen inzage in de activiteiten van het fonds voor 2017.
615.42 KB

Jaarprogramma 2017

In 2016 hebben hogescholen gezamenlijk 2627 vacatures op Werkenbijhogescholen.nl geplaatst. Het arbeidsmarktportaal heeft in totaal 387.428 bezoekers getrokken. In deze rapportage vind je de statistieken over 2016.
664.08 KB

Werkenbijhogescholen statistieken 2016

In dit rapport staan de resultaten centraal van een quickscan naar verklaringen voor de stijgende WW-instroom van hbo-personeel.
6.9 MB

Een quickscan naar de toenemende WW-instroom vanuit het hbo

Apart from personal examples, this guide contains a practical overview of various schemes, how they work and how you can use them.
1006.73 KB

Guide Sustainable employability

In deze handreiking is een overzicht van regelingen die er zijn, hoe ze werken en hoe je hier als hbo-medewerker gebruik van kunt maken. Ter inspiratie vertellen zes medewerkers over hun ervaringen.
1005.77 KB

Handreiking Duurzame Inzetbaarheid

Dit rapport betreft de omvang van de flexibele schil in het hbo over de jaren 2011 t/m 2015 (versie mei 2017).
386.32 KB

Flexibele schil in het hbo

Met dit diagnostisch werkdrukinstrument kun je regelproblemen, regelmogelijkheden en knelpunten binnen onderwijsteams inventariseren.
582.75 KB

Aanpak werkdruk in onderwijsteams

Resultaten van een onderzoek naar de versterking van Van werk naar werk- en re-integratiedienstverlening van hogescholen
631.65 KB

Versterking VWNW- en re-integratiedienst-verlening hogescholen

De jaarrekening geeft inzicht in de activiteiten en de resultaten van Zestor over het verslagjaar 2015.
227.07 KB

Verkorte Jaarrekening 2015

Het jaarprogramma geeft op hoofdlijnen inzage in de activiteiten van het fonds voor 2016.
3.64 MB

Jaarprogramma 2016

In deze businesscase komen mogelijk geschikte functies en werkzaamheden voor medewerkers met een beperking aan de orde en worden de bijbehorende kosten en baten in beeld gebracht.
248.6 KB

Businesscase; Arbeidsparticipatie voor medewerkers met een arbeidsbeperking in het hbo

In deze rapportage vind je de websitestatistieken van Werkenbijhogescholen.nl over 2015
1.09 MB

Management-rapportage 2015 Werkenbijhogescholen

Een overzicht met tips hoe onderzoeksresultaten uit het onderzoek Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Imago-onderzoek kunnen worden toegepast in de werving van docenten
387.8 KB

Tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

In dit document leest u de belangrijkste onderzoeksresultaten van het onderzoek Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Imago-onderzoek
269.29 KB

Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Samenvatting imago-onderzoek

In het boekje “Iedereen wordt wijzer van participatie" vind je ervaringen en praktische tips van hogescholen, die werk maken van participatie van medewerkers met een beperking
2.73 MB

Iedereen wordt wijzer van participatie

De rapportage bevat een gedeeltelijke actualisatie van de arbeidsmarktmonitor hbo 2014 en bevat informatie over ontwikkelingen van het personeelsbestand, arbeidsmobiliteit, medewerkertevredenheid en loopbaan.
752.64 KB

Update Arbeidsmarktmonitor; deelrapportage 2015

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: