« Terug

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van Zestor.
Hogescholen kunnen deze publicaties gratis in hardcopy opvragen via info@zestor.nl.

 

Resultaten van een onderzoek naar de versterking van Van werk naar werk- en re-integratiedienstverlening van hogescholen
631.65 KB

Versterking VWNW- en re-integratiedienst-verlening hogescholen

De jaarrekening geeft inzicht in de activiteiten en de resultaten van Zestor over het verslagjaar 2015.
227.07 KB

Verkorte Jaarrekening 2015

Het jaarprogramma geeft op hoofdlijnen inzage in de activiteiten van het fonds voor 2016.
3.64 MB

Jaarprogramma 2016

In deze businesscase komen mogelijk geschikte functies en werkzaamheden voor medewerkers met een beperking aan de orde en worden de bijbehorende kosten en baten in beeld gebracht.
248.6 KB

Businesscase; Arbeidsparticipatie voor medewerkers met een arbeidsbeperking in het hbo

In deze rapportage vind je de websitestatistieken van Werkenbijhogescholen.nl over 2015
1.09 MB

Management-rapportage 2015 Werkenbijhogescholen

Een overzicht met tips hoe onderzoeksresultaten uit het onderzoek Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Imago-onderzoek kunnen worden toegepast in de werving van docenten
387.8 KB

Tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

In dit document leest u de belangrijkste onderzoeksresultaten van het onderzoek Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Imago-onderzoek
269.29 KB

Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Samenvatting imago-onderzoek

In het boekje “Iedereen wordt wijzer van participatie" vind je ervaringen en praktische tips van hogescholen, die werk maken van participatie van medewerkers met een beperking
2.73 MB

Iedereen wordt wijzer van participatie

De rapportage bevat een gedeeltelijke actualisatie van de arbeidsmarktmonitor hbo 2014 en bevat informatie over ontwikkelingen van het personeelsbestand, arbeidsmobiliteit, medewerkertevredenheid en loopbaan.
752.64 KB

Update Arbeidsmarktmonitor; deelrapportage 2015

Stimuleringsregeling gericht op professionalisering en teamontwikkeling.
211.65 KB

Stimuleringsregeling Teamontwikkeling - 'Professionaliseren doe je samen'

Verkorte jaarrekening van Zestor over het jaar 2014.
4.33 MB

Jaarrekening 2014

Veertien hogescholen hebben in de periode van medio 2012 tot 2014 deelgenomen aan het onderzoek naar medewerkertevredenheid op hogescholen (TIM). De resultaten hiervan zijn gebundeld in deze benchmarkrapportage.
2.38 MB

Werkbeleving in hogescholen; Benchmarkrapport 2012-2014

Deze stimuleringsregeling is bedoeld om aan de slag te gaan met het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking.
271.39 KB

Stimuleringsregeling ‘Ruim baan voor participatie´

In het Jaarprogramma 2015 staan de activiteiten van het fonds op hoofdlijnen beschreven.
112.93 KB

Jaarprogramma 2015

Deze wijzer is bedoeld om hogescholen inzicht te geven in strategieën om de professionele ruimte van docenten en docententeams te optimaliseren. Gebaseerd op het rapport 'Werken aan professionele ruimte'.
939.66 KB

Wijzer in de professionele ruimte

Hoe kan de professionele ruimte van docenten en docententeams geoptimaliseerd worden om de kwaliteit van onderwijs te borgen? Welke lessen trekken we daaruit? Een onderzoek naar de procesgang van zes hogescholen.
367.18 KB

Werken aan professionele ruimte; Strategieën om de professionele ruimte van docenten en docententeams te optimaliseren

Essay van Cok Vrooman ter begeleiding van de Arbeidsmarktmonitor 2014
51.94 KB

Werken in het hbo: een geruststellende of gemankeerde toekomst?

De monitor geeft de actuele stand van zaken en de te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt van hogescholen.
1.27 MB

Arbeidsmarktmonitor 2014; Van baan naar loopbaan

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: