« Terug

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties van Zestor.

 

De paper ‘Beweging op de arbeidsmarkt’ weergeeft een thematische analyse op basis van de in- , uit- en doorstroom van hogescholen
193.34 KB

Beweging op de arbeidsmarkt

Jaarlijks brengt Zestor, op verzoek van cao-partijen, een verzuimpaper uit met gegevens over het ziekteverzuim in het hbo over een langere reeks van jaren. De verzuimcijfers zijn aangeleverd door (alle) 36 hogescholen.
168.72 KB

Paper Ziekteverzuim hbo 2019

Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten en de resultaten van Zestor over het verslagjaar 2018.
212.1 KB

Jaarverslag Zestor 2018

Dit rapport bevat de verzamelde resultaten van onderzoeken naar de werkbeleving binnen zestien hogescholen in Nederland over de periode 2016- 2018.
2.39 MB

Werkbeleving in hogescholen; benchmark 2016-2018

Een interessant artikel in Thema 5 (2018) over de Community of Practice BDB
948.44 KB

Doceren in het hoger beroepsonderwijs blijft een vak apart

Handreiking over verbetering van het organisatieklimaat. Kern van de aanpak: alle lagen van de organisatie (werkvloer, management en directie/bestuur) spreken op regelmatige basis met elkaar over gezond, veilig en vitaal werken.
842.28 KB

In gesprek over het organisatieklimaat; Meer grip op gezond, veilig en met plezier werken in het hbo

Deze factsheet gaat in op de huidige situatie bij hogescholen én biedt handvatten voor het inrichten van ‘wenselijke’ voorzieningen voor hbo-medewerkers bij arbeidsgerelateerde kwesties.
522.92 KB

Factsheet Sociale veiligheid op hogescholen

De notities, tekeningen en opdrachten, waar de deelnemers tijdens de Leerkringen Leiderschap aan hebben gewerkt, zijn geanalyseerd en in deze publicatie samengebracht. Hiermee vertellen we het verhaal van de deelnemers.
1.1 MB

Leiderschap in het midden van het hbo

Wat drijft medewerkers in het hbo om mobiel te zijn in het werk en welke belemmeringen ervaren zij daarbij? In dit rapport presenteren we de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek onder vier hogescholen.
778.02 KB

Mobiliteit in het hbo

Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten en de resultaten van Zestor over het verslagjaar 2017.
522.23 KB

Jaarverslag Zestor 2017

Knelpunten en oplossingen bij werkdruk in onderwijsteams
1.44 MB

Slimmer organiseren in het hbo

In 2017 hebben hogescholen gezamenlijk 2.349 vacatures op Werkenbijhogescholen.nl geplaatst. Het arbeidsmarktportaal is in totaal 651.452 keer bezocht. In deze rapportage vind je de websitestatistieken 2017 en de plannen voor 2018.
820.73 KB

Werkenbijhogescholen websitestatistieken 2017

De stimuleringsregeling Teamleren in teams van ondersteuners heeft als doel de kwaliteit van de samenwerking in een ondersteunend team te verstevigen en een professionele aanspreekcultuur te bevorderen.
214.79 KB

stimuleringsregeling Teamleren in teams van ondersteuners

Deze arbeidsmarktmonitor schetst de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hbo-personeel.
2.31 MB

Vergezichten en uitdagingen - Arbeidsmarktmonitor 2017

Vanaf 1 september 2017 kunnen hogescholen via het fonds maximaal 35.000 euro aan subsidie ontvangen voor vernieuwende HR-projecten. Met deze regeling willen we hogescholen aanmoedigen om te experimenteren met creatieve en innovatieve ideeën, maatregelen e
177.94 KB

Stimuleringsregeling Vernieuwende HR-projecten

Een bechmark van 24 hogescholen die in de periode van medio 2014 tot 2016 deelgenomen hebben aan het medewerkeronderzoek TIM.
1.4 MB

Werkbeleving in het hbo; benchmark 2014-2016

Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten en de resultaten van Zestor over het verslagjaar 2016.
212.89 KB

Jaarverslag 2016

Wat is informeel leren? Hoe organiseer en stimuleer je het? En wat betekent het voor medewerkers en de vraag naar meer eigen regie? In deze paper laten twee lectoren en een hoogleraar verschillende routes zien.
900.36 KB

Paper Informeel leren

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: