« Terug

Praktijkvoorbeeld

Van cao-tekst naar de praktijk

Hogeschool Rotterdam werkte al langer aan bewustwording van medewerkers over zaken als gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling. De laatste cao-hbo vormde het zetje om allerlei initiatieven onder één paraplu te brengen: duurzame inzetbaarheid. Tineke de Haan, Programmaleider duurzaam inzetbaar, vertelt hoe zij handen en voeten gaf aan ‘dat akelig abstracte begrip’. Dat doet ze bevlogen en met veel plezier, want: ‘Het levert iedereen uiteindelijk zoveel op!’ 

 

Tineke de Haan: ‘Ga overal langs, maak het concreet én… geef het tijd’

‘In het voorjaar van 2015 zijn wij serieus aan de slag gegaan met bekendheid geven aan het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’. We wilden eerst draagvlak krijgen op het hoogste niveau. Daarom hebben we startbijeenkomsten georganiseerd met het CvB, directeuren, de Medezeggenschapsraad en inhoudelijk deskundigen zoals de bedrijfsartsen en loopbaancoaches. Via presentaties en een luchtige quiz gaven we hen meer gevoel bij het onderwerp.’

Handig model

‘Wat mij daarbij erg geholpen heeft, is het Waardemodel Duurzame Inzetbaarheid van TNO. Eigenlijk niets nieuws onder de zon, maar dit model maakt het wel heel concreet. Praten wij over duurzame inzetbaarheid, dan hebben we het over vier waarden: 1) Gezondheid, 2) Vakkennis en vaardigheden, 3) Motivatie en commitment en 4) Werk-privé balans. Kortom: méér dan langer moeten doorwerken en gezond die 67 halen. Het gaat over lol in je werk, op de goede plek zitten, je talenten benutten. Het naar je zin hebben!’ 

Prioriteiten uitwerken met mensen uit de praktijk

‘Na de startbijeenkomsten hadden drie zaken onze prioriteit: een goed Reglement opstellen voor het DI Budget, goede interne communicatie en inbedding in de gesprekscyclus. Bij het uitwerken hiervan heb ik zoveel mogelijk mensen uit de praktijk betrokken – in mijn ogen de enige manier om de beste resultaten te bereiken. Zo zaten er in de werkgroep voor het reglement ook docenten en onderwijsmanagers; zíj moeten ermee werken en weten waarmee je rekening moet houden.’

Een eigen logo

‘De interne communicatie hebben we vanaf het begin professioneel opgepakt, in samenwerking met onze communicatiemedewerkers. Duurzame inzetbaarheid moet gaan inslijten en een herkenbaar thema worden. Daarom hebben we er een speciaal logo voor ontworpen dat je overal terugziet. Er is een DI-intranetpagina, we hebben een film erover gemaakt en in oktober 2015 stond zelfs een hele week in het teken ervan.’

DWDI: De Week van de Duurzame Inzetbaarheid

‘Op onze vier grootste locaties hebben we vier dagen lang een informatiemarkt gehouden en talrijke workshops georganiseerd. Van ‘Een kritische blik op je loopbaan’ en ‘Hoe voer je een goed gesprek met je leidinggevende’ tot een workshop ‘Ontspanning’. Op de markt boden we onder meer een mini health check, speeddates met een loopbaanadviseur, massages, gezonde smoothies en informatie van de Hogeschool Academie. We wilden op een aansprekende manier alle vier de waarden uit het model aan bod laten komen en dichtbij brengen.’

Het verhaal vertellen, en nog eens, en nog eens…

‘Daarnaast is er nog één heel belangrijk communicatiemiddel: langsgaan. Ik ben in bijna alle MT’s en in heel veel werkoverleggen geweest. Daar vertel ik op hoofdlijnen het verhaal en probeer ik mensen vooral te inspireren. Binnen het ene team gaat dat vanzelf, op andere plekken ziet men veel beren op de weg. ‘Ik wil die DI-uren niet.’ ‘Het gewone werk moet ook doorgaan.’ Wat ik dan elke keer weer meegeef: pak duurzame inzetbaarheid niet individueel op maar als team. Iedereen komt een keer aan de beurt. En denk vooral out of the box!’

Geleerd én bereikt

‘Een aandachtspunt is een goede registratietool voor DI-uren en de benutting ervan. We werken toe naar registratie in ons personeelsinformatiesysteem, maar zijn nog niet zover. Tot die tijd verloopt het soms rommelig, heel vervelend. Tegelijk begin ik al aardig wat good practices te verzamelen in de praktijk. Van een stage of vrijwilligerswerk buiten de hogeschool tot Mindfulness voor het hele team en een reis naar Santiago – de lijst groeit gestaag.’

Tips


  • Ga langs en maak het concreet. Van management- tot team- en werkoverleggen: schuif aan en vertel wat duurzame inzetbaarheid is én oplevert (hulpmiddel: Waardemodel DI TNO).
  • Betrek mensen uit de praktijk. Werk in verschillende samenstellingen aan duurzame inzetbaarheid; betrek er per onderwerp de juiste mensen bij.
  • Inspireer medewerkers. Denk aan een film, informatiemarkt, workshops. Pak dit professioneel aan met aansprekende communicatie (inclusief een eigen logo).
  • Blijf erover communiceren. Laat collega’s op intranet vertellen hoe zij het DI Budget inzetten en geïnspireerd blijven. Ligt er een mooie serie verhalen? Bundel ze tot een intern magazine of ‘glossy’.
  • Voor leidinggevenden: in principe is ieder DI-initiatief dat medewerkers aandragen goed, check wel hoe duurzaam een oplossing is.
  • Realiseer je dat DI een onderwerp is dat tijd nodig heeft. Wees niet teleurgesteld als je weerstand krijgt. Het belangrijkste is dat medewerkers en leidinggevenden erover aan de praat gaan – en blijven.

 

Meer weten over dit praktijkvoorbeeld?

Tineke de Haan, Hogeschool Rotterdam: t.de.haan@hr.nl


duurzame inzetbaarheid / DI / dialoog / loopbaanontwikkeling / communicatie / motivatie

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: