« Terug

Praktijkvoorbeeld

Online toolkit FLOW: alles over functie, loopbaan, ontwikkeling en welzijn

Vergrijzing. Langer doorwerken. Veeleisende studenten waar je vitaal mee wilt omgaan. Net als voor veel andere hogescholen bekende ontwikkelingen voor Zuyd. Zo’n twee jaar geleden werd vanuit de HR-directie uitgesproken: ‘We willen duurzame inzetbaarheid meer onder de aandacht brengen.’ Het Team Loopbaan pakte de handschoen op. Een heel concreet resultaat is de online toolkit FLOW, begin juni 2016 gelanceerd. Esther Cordewener, senior adviseur HR en Marjan van der Ham, senior adviseur Duurzame inzetbaarheid vertellen hoe zij dit aanpakten.

 

'Goed luisteren en een toegankelijk aanbod presenteren'

‘Duurzame inzetbaarheid is voor veel medewerkers een abstract begrip’, aldus Esther. ‘We wilden het thema wéghalen bij de cao en urenverantwoordingen en het dichterbij de mensen brengen. Daarom zijn we allereerst het gesprek met medewerkers aangegaan over hun behoeftes als het gaat om zaken als mobiliteit, loopbaan en ontwikkeling.’ 

Actief in gesprek

Het Team Loopbaan zocht op verschillende manieren de dialoog. Marjan licht toe: ‘Je hebt de mensen die zelf met vragen bij ons aankloppen. Daarnaast zijn we actief het gesprek aangegaan met diverse afdelingen, teamleiders, faculteitsdirecteuren en het College. We zijn van beneden naar boven én weer terug gegaan.’ Wat waren zoal de behoeftes? Esther: ‘Omdat Zuyd inzet op het voeren van de dialoog tussen medewerker en leidinggevende, bleek er vooral behoefte te zijn aan advies en hulpmiddelen hierbij.’

Mensen de regie geven

Marjan: ‘Zelf wilden we gesprekken over de loopbaan graag uit de negativiteit halen. Je loopbaan of ontwikkeling is niet iets waar je pas aan gaat werken als het niet meer anders kan. Het is iets positiefs! En het kan al heel klein zijn: een fatsoenlijk en actueel CV klaar hebben liggen. Wat dan helpt, is iets wat laagdrempelig en toegankelijk is. We wilden iets ontwikkelen waarmee we iedereen de eigen regie konden geven. Zelfs als er sprake is van gestuurde in plaats van vrijwillige mobiliteit.’ 

FLOW

Na een periode van circa een jaar waarin het Team Loopbaan alle behoeftes in kaart bracht, startten ze in september 2015 met de ontwikkeling van een online toolkit. Esther: ‘Een toolkit op intranet waar iedereen binnen de hogeschool terecht kan voor informatie, inspiratie, digitale hulpmiddelen en een uitgebreide serie workshops. We hebben deze de naam FLOW gegeven: een afkorting voor Functie, Loopbaan, Ontwikkeling en Welzijn.’  

Voordat het zover was…

Marjan: ‘Hiervoor hadden we al een intranetpagina waarop men kon lezen waarvoor je bij ons terecht kon. Maar het kon een stuk professioneler en moderner. Om ideeën op te doen zijn we langs geweest bij Hogeschool Utrecht, we hebben tips opgehaald uit het bedrijfsleven en advies ingewonnen bij onze eigen afdeling Marketing & Communicatie. Daaruit is de toolkit ontstaan, die we volledig in eigen beheer hebben ontwikkeld en gebouwd.’ 

Van LinkedIn tips tot cardiocircuit

Medewerkers kunnen op FLOW terecht voor digitale tools zoals een loopbaan- of talentscan, maar ook voor workshops over onder meer LinkedIn, solliciteren, regie over je loopbaan, personal branding, persoonlijke groei en assertiviteit. Daarnaast bevat de toolkit een link naar Zuyd Fit, het vitaliteitsprogramma van de hogeschool met onder meer yoga, meditatie en een cardiocircuit. 

Lancering

De toolkit is inmiddels gelanceerd en wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. Esther: ‘In het komende schooljaar willen we de toolkit en Team Loopbaan volop live promoten via een toer langs de locaties. Maar iedereen kan hem nu al gebruiken. We hebben erover gecommuniceerd in onze nieuwsbrieven en wijzen mensen erop. De eerste reacties zijn heel positief.’ Marjan: ‘De aanmeldingen voor tools druppelen gestaag binnen. We hebben een compleet administratiesysteem achter de toolkit hangen – ook belangrijk voor onze managementinformatie.’

Op de kaart houden

Marjan: ‘Een aandachtspunt voor ons was dat je te maken hebt met verschillende mensen en disciplines, op diverse locaties. Dat betekent goed luisteren en een toegankelijk aanbod presenteren. In korte workshops van 2 uur tot 2 dagdelen kunnen medewerkers proeven aan een onderwerp. Verdieping is altijd mogelijk.’ Marjan vult aan: ‘Op de kaart krijgen is één, op de kaart houden is iets anders! Steeds weer met enthousiasme je verhaal vertellen. Dat is en blijft belangrijk.’ 

 

Tips


  • Urgentiebesef is waar het om draait. Maak je mensen bewust van het hoe, wat en waarom van duurzame inzetbaarheid. Teamleiders vormen daarbij een belangrijke doelgroep. Zij brengen het weer over naar hun medewerkers.
  • Draagvlak bij de directie is essentieel. Ga je iets ontwikkelen? Zorg er dan voor dat het geen speeltje wordt van HR. Het moet passen binnen de visie en filosofie van de hogeschool.
  • Maak duurzame inzetbaarheid laagdrempelig en toegankelijk. Hoe? Kijk wat past bij de hogeschool – de toolkit van Zuyd was geen doel op zich. Het doel was: inzetbaarheid vergemakkelijken, mensen helpen zelf de regie te nemen en de dialoog tussen leidinggevende en medewerker faciliteren.
  • Maak iets vraaggerichts. Behoeftes ophalen bij de teamleiders heeft Zuyd veel gebracht. Bovendien wordt het Team Loopbaan nu nóg meer als gesprekspartner beschouwd. 
  • Betrek anderen bij wat je ontwikkelt. Bij Zuyd hebben medewerkers HR inhoudelijk meegedacht en is het concept van de toolkit uitgebreid gecheckt bij de teamleiders. 

 

Meer weten over dit praktijkvoorbeeld?

Esther Cordewener, Zuyd Hogeschool: esther.cordewener@zuyd.nl


duurzame inzetbaarheid / DI / loopbaan / loopbaanontwikkeling / mobiliteit / dialoog

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: