« Terug

Praktijkvoorbeeld

"Dit past bij ons" (participatie)

Eind 2014 is Hogeschool Utrecht (HU) aan de slag gegaan met de afspraken uit de participatiewetgeving. Mariken Kuppens, beleidsmedewerker HR bij de Hogeschool Utrecht, licht toe. 

“Tot 2023 moeten er binnen onze organisatie 65 banen gecreëerd worden. Behalve dat er aantallen gehaald moeten worden, gaat het er in eerste instantie om waarom we als hogeschool met deze doelgroep aan de slag willen. Dit past bij ons. We staan als hogeschool midden in de maatschappij. Eén van de belangrijkste grondslagen van de HU, zoals geformuleerd in de statuten, is dat iedereen gelijkwaardig is en het recht heeft zich te ontwikkelen naar zijn/haar eigen mogelijkheden. 

Al arbeidsgehandicapten in dienst

Bij de start van dit traject bleek dat wij als Hogeschool eigenlijk al werken met arbeidsgehandicapten.  Wij hebben bijvoorbeeld bij een call center twee medewerkers met een visuele beperking werken. Ook op andere afdelingen hebben wij mensen met een beperking rondlopen. Alsnog vinden wij het positief dat er door de quotumwetgeving meer aandacht gekomen is voor werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dit is voor veel werkgevers een stok achter de deur om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.” 

Draagvlak bij College van Bestuur

Vanuit het College van Bestuur was hier al veel draagvlak voor. Zo is er voor de komende jaren centraal budget gereserveerd op de begroting, aldus Mariken Kuppens. Voordeel hiervan is dat mensen bovenformatief geplaatst kunnen worden. “Dit is volgens mij de enige mogelijkheid om dit binnen een hogeschool te laten slagen. Hierdoor is er een lage drempel om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Op deze manier wordt een win-win situatie voor alle partijen bereikt. Belangrijkste doel voor 2015 is draagvlak te creëren bij de verschillende lagen van de organisatie. Dit thema moet gaan leven.” 

Denken in mogelijkheden

Eind vorig jaar is er een informatiemiddag georganiseerd voor HR-adviseurs van de HU. Zij zijn meegenomen in de wettelijke ontwikkeling. Daarnaast is naar voren gebracht welke maatschappelijke doelstelling de HU heeft en waarom het belangrijk is hiermee aan de slag te gaan. Verder zijn praktische tips gegeven en heeft een kennismaking met de doelgroep plaatsgevonden. Kuppens: “We hebben hiervoor reïntegratiebedrijf Jobstap in de arm genomen. Onder andere voor deze informatiemiddag hebben we een subsidie ‘Ruim baan voor participatie’ bij Zestor aangevraagd.” 

Hulp van Jobstap

Dit jaar is Jobstap aan de slag gegaan met een bedrijfsscan binnen de HU. Locaties worden bezocht en aan de hand van interviews worden werkzaamheden bekeken en geschikte functies geïnventariseerd. Jobstap brengt ook in kaart welke taken er blijven liggen, waar mogelijk een functie van gemaakt kan worden. En waar mogelijkheden zijn om door het herverdelen van taken nieuwe, voor de doelgroep geschikte functies te creëren. Uit de interviews komt een adviesrapport waarmee wij concreet aan de slag kunnen. 

Good practices creëren

“We willen niet afwachten tot het rapport gereed is, maar direct aan de slag om, daar waar zich kansen voordoen, good practices te creëren. We hebben ons in dit kader ook aangemeld bij het initiatief van ‘Utrecht onbeperkt aan de slag’. Dit is een regionaal platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden”, aldus Kuppens. “Belangrijk is te werken aan een mindset bij leidinggevenden, waarin gedacht wordt vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen.” 

Hogeschool Utrecht hoopt met deze opzet te werken aan een inclusieve organisatie.
 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: