« Terug

Pilot Nudging

Wil jouw hogeschool inzetten op meer kansengelijkheid? En tegelijkertijd werken aan een vernieuwde aanpak om de beste kandidaat aan te nemen? Meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst op 4 maart 2021 over de pilot Nudging.

BUTTON_0.png

 

 

Uit onderzoek blijkt dat bij gelijke opleiding en werkervaring personen met een migratieachtergrond minder kans op werk hebben. Door kleine aanpassingen (nudges) zoals herschrijven van vacatureteksten, aanpassen van briefselectie en gestructureerd interviewen kun je het tij keren en objectiever selecteren. 

We focussen in selectie onbewust meer op ‘de klik’ dan op objectieve geschiktheid. We nemen zo niet altijd de beste kandidaat aan, maar de kandidaat die het meeste op onszelf lijkt. Door het objectiveren van de werving en selectie wordt het makkelijker om je aandacht te richten op de geschiktheid van een kandidaat. Zo help je jezelf om te doen wat je toch al wilde: de beste kandidaat aannemen. Deze aanpak is sinds 2018 werkenderwijs met organisaties uit de publieke en private sector ontwikkeld door het ministerie van SZW. Samen met het ministerie willen we deze aanpak nu ook uitrollen bij hogescholen in de vorm van een community of practice.

Waarom deze pilot?

Ondanks dat hogescholen ernaar streven de beste persoon voor de baan aan te nemen, laat onderzoek zien dat de persoon waarmee (onbewust) de beste ‘klik’ is vaak de voorkeur geniet. Kandidaten uit minderheidsgroepen krijgen zo vaker het nadeel van de twijfel, want een ‘klik’ wordt eerder gevoeld bij kandidaten die op onszelf lijken. Er zijn verschillende trainingen en cursussen die eigen onbewuste associaties onder de loep nemen. Dat blijkt echter slechts beperkt effect te hebben. Met deze pilot gaan we op een wetenschappelijk onderbouwde en gestructureerde manier het wervingsproces zo inrichten dat het makkelijker wordt om je aandacht te richten op de geschiktheid van een kandidaat.

Wat houdt de pilot in?

We stellen een community of practice op, bestaande uit 5 tot 7 deelnemende hogescholen. Deze hogescholen hebben commitment voor het toepassen van dezelfde aanpassingen gedurende een jaar. Vanuit Zestor wordt er een coördinator aangesteld die jullie begeleidt en daarnaast wordt de hogeschool op afstand ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken. Inhoudelijke bijeenkomsten met externe sprekers worden door Zestor georganiseerd en ieder kwartaal komen we samen om ervaringen uit te wisselen, aan de hand van een vooraf gedeeld format. Er vindt onderling contact tussen de hogescholen plaats. Daarnaast is er wekelijks contact met de coördinator om de vorderingen te bespreken.

Inhoudelijk gaan jullie aan de slag met:

  • Herschrijven van vacatureteksten en daarbij terugkeren naar de kern van de functie.
  • Motivatiebrief en CV vervangen door gerichte vragen naar relevante kwalificaties.
  • Gestructureerde, competentie gedreven interviews.
  • Systematische score op vooraf bepaalde normering.

Wat vragen we van hogescholen?

We vragen om commitment en betrokkenheid van een aantal mensen vanuit de hogeschool. Slechts één recruiter of HR adviseur is onvoldoende om dit project vorm te geven en uiteindelijk te continueren. Daarom vragen wij om met een team te participeren (bijvoorbeeld; vacaturehouder/lijnmanagement, recruiter en HR directeur).

Gedurende deze pilot zal de uitvoering en het doorvoeren van de ‘nudges’ vooral bij de betrokken vacaturehouder en recruiter liggen. Begeleiding komt vanuit Zestor als het gaat om een coördinator, die als aanspreekpunt fungeert, bijeenkomsten organiseert en terugkoppeling geeft aan het ministerie van SZW.   

Interesse?

Meld je dan aan voor de online informatiebijeenkomst op donderdag 4 maart 2021 van 14.00 uur - 15.30 uur.
Na deze informatiebijeenkomst beslissen jullie of je daadwerkelijk wilt deelnemen aan de pilot.aanmelden.png

 

Meer weten? 

Judith van der Mey

Projectadviseur

06 - 30 64 91 62

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: