« Terug

Onderzoek je persoonlijke kernwaarden

Wie zijn eigen kernwaarden duidelijk in beeld heeft, schept een basis voor zichzelf. Deze kan dienen als leidraad bij het maken van keuzes in je werk. Het kan inzicht geven in hetgeen je (vaak onbewust) echt belangrijk vindt. Deze kennis helpt bij je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door de eigen waarden met behulp van het Waardenspel te bespreken met anderen, kan bovendien de kern van eventuele conflicten naar de oppervlakte komen, de communicatie verbeteren en wederzijds begrip bevorderd worden.

Hoe organiseer je dat?

Het Waardenspel kan individueel of samen met één of meer collega’s worden gespeeld.

  • Stap 1   Kies een rustige plek, datum en tijdstip
  • Stap 2   Koop het spel of maak het zelf
  • Stap 3   Plan tijdens een teamoverleg of spreek af met één of meer collega’s

Wat heb je nodig?

  • Rustige ruimte en een tafel
  • Waardenspel
  • Begeleider (facultatief)
  • Verschillende spelvormen

Investering

  • 30 minuten voorbereiding (lees de uitwerking)
  • 30 minuten tot 2 uur gesprek
  • Budget voor aanschaf van één of meerdere spellen of tijd om het zelf te maken

Wat levert het op?

De centrale vraag van het spel is steeds: ‘wat vind ik belangrijk in mijn werk, in relatie met collega’s of in mijn persoonlijke ontwikkeling?

Wie na afloop van het spel zijn persoonlijke kernwaarden in beeld heeft, kan daarbij  zelf zijn eigen normen en maatregelen formuleren en regels die men kan naleven. Heb je bijvoorbeeld 'opbouwen van langdurige relaties' als belangrijkste waarde, dan kan je daar als norm bij stellen 'streven naar loyaliteit en vertrouwen'.

Bepaal samen wat er eventueel moet veranderen in het werk en welke afspraken je met jezelf en anderen moet maken, om zoveel mogelijk te kunnen leven naar de eigen waarden. Een groep kan uitkomen op een soort groepsstatuut met regels en afspraken die iedereen onderschrijft.

Door het spel te spelen ontdekte een studieloopbaanbegeleider bijvoorbeeld dat het haar vooral ging om een open dialoog en langdurige relatie met de studenten. Het contacthouden met studenten tijdens de stageperiode kreeg een nieuwe impuls.

 


Uitwerking

Het spel kan individueel gebruikt worden en in een groep (afdeling, team). Er zijn verschillende spelvormen.

Opzet

Het Waardenspel bestaat uit een handzaam doosje met 154 kaarten. Op elke kaart staat een waarde afgedrukt, bijvoorbeeld eerlijkheid, sensatie, intimiteit en rust. Het spel is universeel van opzet. Het kan op allerlei manieren gespeeld worden. Afhankelijk van het doel kan ook gewerkt worden met een selectie van de kaarten. 

Spelvormen

Iedereen is vrij om het spel naar eigen inzicht te gebruiken. Het gaat er om dat persoonlijke kernwaarden naar boven komen en bespreekbaar worden.

Begeleiding

Het meeste effect levert het spel op, als het onder begeleiding wordt gespeeld. Van belang is altijd dat de spelers hun keuze hardop toelichten. Er mogen tijdens het spel wel vragen gesteld worden aan elkaar, maar er mag niet geoordeeld worden.

Keuze toelichten

Wie bij aanvang een duidelijke vraag heeft geformuleerd, kan het spel gaan spelen. Schrijf de centrale vraag op en houdt hem tijdens het hele spel voor ogen.

Het waardenspel gebruiken

Nodig medewerkers uit om het spel te spelen. Individueel of tijdens een afdelings- of teambijeenkomst. Maak kaarten van de waarden, of koop het spel en kies een spelvorm.

Extra’s

Bronnen

Hein Siebers (trainer/coach bedenker en uitgever van het Waardenspel)

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: