« Terug

Nieuws

Professionele leergemeenschappen

3 februari 2017

Hogescholen zijn bezig met het vormgeven van een lerende organisatie. Vermindering van regeldruk, resultaatverantwoordelijke teams, professionele cultuur, professionele ruimte en eigenaarschap zijn belangrijke uitgangspunten voor onderwijsteams. Teams die daarnaast steeds vaker de samenwerking opzoeken binnen de ‘driehoek’ onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Het inrichten van multidisciplinaire professionele leergemeenschappen binnen de geschetste driehoek gaat een flinke stap verder dan de ontwikkeling van onderwijsteams. Medewerkers gaan steeds vaker deelnemen aan functionele teams en ze besteden een deel van hun tijd aan samenwerking met het beroepenveld. Ze werken niet alleen vanuit de eigen discipline met vakgenoten, maar ook interdisciplinair en vanuit verschillende rollen en taken. Deze leergemeenschappen overstijgen de grenzen van de hbo-instelling. Zestor wil graag in kaart brengen hoe deze samenwerking daadwerkelijk vormgegeven kan worden en wat de consequenties daarvan zijn.

Kijkkader Professionele Leergemeenschappen

In 2016 is gewerkt aan een kijkkader professionele leergemeenschappen. Dit kijkkader biedt hogescholen handvatten om de discussie over de (ontwikkeling van) samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk gefundeerd te voeren en de consequenties ervan te doordenken.

Praktijkgericht onderzoek (vervolg)

In 2017 wordt verder onderzoek gedaan naar de praktijk van professionele leergemeenschappen. De inzichten uit bestaande praktijken geven een beeld van hoe de vergaande samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk vorm kan krijgen. Hierbij staat het perspectief van het werken in een leergemeenschap centraal. Het gaat om rollen en verantwoordelijkheden, kernactiviteiten en competenties, de vormgeving van arbeidsrelaties, professionele identiteit en professionalisering. Vragen die aan bod komen zijn: hoe ontwikkelt een professionele leergemeenschap van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk zich? Wat is er nodig om deze ontwikkeling te stimuleren en wat betekent dit voor arbeidsverhoudingen en HR-beleid? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau en een lector van de HAN in samenwerking met een speciaal voor dit onderzoek opgezet leernetwerk van vertegenwoordigers uit het hbo, die momenteel experimenteren met de inrichting van professionele leergemeenschappen.

 

Meer weten?

Gertrud Lemmens

Projectleider

070 - 312 21 76

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: