« Terug

Nieuws

Participatiewet, op weg naar de 125.000

8 oktober 2019

Volgens de banenafspraak uit 2013 moeten er voor 2026 125.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheids- en onderwijswerkgevers, waaronder het hbo, nemen gezamenlijk 25.000 banen voor hun rekening. Ter ondersteuning biedt Zestor voor betrokkenen uit het hbo de mogelijkheid kennis, instrumenten en ervaringen uit te wisselen in het Kennisnetwerk Inclusieve arbeidsorganisatie. Op 5 november vindt de volgende bijeenkomst plaats.

 

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de laatste stand van zaken rondom de Participatiewet. Wat betekent de werkagenda voor hogescholen? Wat kunnen hogescholen leren van de markt? Hoe kan interne samenwerking (beter) gestalte krijgen? Naast de inhoudelijke onderwerpen is er ruimte voor netwerken en kennisuitwisseling. Meer informatie is te vinden in het programma.

Interesse?

Meld je dan nu aan via deze link  (aanmelden kan tot 30 oktober). Deze bijeenkomst is open voor iedereen die meer wil weten over dit onderwerp en werkzaam is bij een van de bij ons aangesloten hogescholen. 


Het kennisnetwerk

Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op het thema ‘Inclusieve arbeidsorganisatie’ te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. Actuele ontwikkelingen staan centraal. Het netwerk wordt ook ingezet als klankbord of om onderzoeken uit te zetten.

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk?
Neem dan contact op met Erna Luijendijk, luijendijk@zestor.nl.

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: