« Terug

Nieuws

Leiderschap in het midden van het hbo

25 september 2018

Tussen maart 2016 en maart 2018 kwamen 48 middenmanagers van 7 verschillende hogescholen in meerdere leerkringen bijeen. Zij spraken met elkaar over (hun eigen persoonlijke) leiderschap, de rol die zij vervullen in het midden van de hbo-organisatie en de toekomst van het hoger beroepsonderwijs. De notities, tekeningen en opdrachten, waar de deelnemers tijdens de leerkringen aan hebben gewerkt, zijn geanalyseerd en in deze publicatie samengebracht. Hiermee vertellen we het verhaal van de deelnemers.

Van zowel binnen als buiten het hbo klinkt een uitgesproken roep om verandering. Verandering waarbij woorden als kantelen, ontbureaucratiseren, zelfsturing, digitaliseren en flexibiliseren de hoofdrol spelen. Dat vraagt om een andere organisatie van het hbo en daarin is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden in het midden van de organisatie. Deze ‘leiders in het midden’ vormen het verbindingsstuk tussen het bestuur en beleid enerzijds en de werkvloer en de praktijk anderzijds.

Deze leidinggevenden staan voor een dubbele uitdaging. Enerzijds hebben ze een belangrijke rol om de voorgestelde veranderingen te vertalen naar de dagelijkse praktijk en hun eigen medewerkers te enthousiasmeren voor dit nieuwe verhaal. Anderzijds betekenen deze transformaties ook dat hun eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden aan verandering onderhevig zijn.

Voor deze groep organiseerde Zestor samen met Kennisland de Leerkring Leiderschap. Tussen maart 2016 en maart 2018 kwamen 48 middenmanagers van 7  verschillende hogescholen in meerdere leerkringen bijeen. Zij spraken met elkaar over (hun eigen persoonlijke) leiderschap, de rol die zij vervullen in het midden van de hbo-organisatie en de toekomst van het hoger beroepsonderwijs.

Deze publicatie is een beschrijving van het proces, het gesprek en de onderlinge uitwisseling van de deelnemers aan de Leerkring Leiderschap.

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: