« Terug

Nieuws

Leerplatform HRD-deskundigen

7 februari 2019

Speciaal voor HRD-professionals in het hbo is er een platform in oprichting om van elkaar te leren. Het Leerplatform vloeit voort uit de succesvolle reeks masterclasses HRD, die Zestor in 2018 heeft georganiseerd. Doel van het Leerplatform is om met elkaar kennis te delen, kennis te ontwikkelen en te innoveren. Met ruimte om onderwerpen en vraagstukken uit de HRD praktijk uit te diepen. Daarbij staan vernieuwingen in het vakgebied en de ontwikkelingen en veranderingen op de hogescholen centraal.

In het voorjaar van 2018 heeft Zestor een serie masterclasses over de veranderende rol van de HRD-professional in het hbo georganiseerd. De serie had als doel om de HRD-professional te ondersteunen bij de veranderende rol als strategisch partner. Daarnaast werd de deelnemers aan de masterclasses de mogelijkheid geboden op te trekken met collega’s van andere hogescholen om een netwerk op te bouwen.

Uit de evaluatie van de masterclasses bleek dat deelnemers positief waren, en nog meer willen delen, netwerken, leren én verdiepen van onderwerpen en het toepassen daarvan in de eigen praktijk. Daarom heeft Zestor besloten, om als follow-up op de masterclasses, dit leerplatform op te zetten voor HRD-deskundigen van hogescholen

Op 5 februari 2019 vond in Utrecht de aftrap plaats van het leerplatform onder begeleiding van Margo van Eijck. Samen met een twintigtal aanwezigen zijn de eerste ideeën voor de opzet, de leeragenda en ieders bijdrage aan het platform geïnventariseerd. De aanwezigen werden daarbij geïnspireerd door dr. Marian Thunissen, lector Dynamische talentinterventies aan de Fontys Hogeschool, HRM en Toegepaste Psychologie. In haar presentatie gebruikte ze de ervaringen binnen Fontys met hybride leeromgevingen om te reflecteren wat dat betekent voor de ontwikkeling en benutting van de talenten van docenten. Daarbij kwam aan de orde hoe het HRM/HRD beleid van een hogeschool deze ontwikkeling kan ondersteunen.

De opbrengst van deze middag wordt meegenomen in de definitieve vorm van het leerplatform.

Aanmelden?

Het leerplatform staat open voor HRD-deskundigen met minimaal 5 jaar ervaring, die zich vooral bezighouden met veranderkundige opdrachten op strategisch en tactisch niveau binnen een hogeschool. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via leerplatform-hrd@zestor.nl

Meer weten?

Gertrud Lemmens

Projectleider

06 - 55 19 58 18

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: