« Terug

Nieuws

In gesprek over het organisatieklimaat

22 januari 2019

Verbetering van het organisatieklimaat is een belangrijk aangrijpingspunt om gezonder, veiliger en met meer plezier te werken. Dit blijkt uit promotie-onderzoek van Babette Bronkhorst. Vanuit de Stichting IZZ heeft zij de aanpak ‘organisatieklimaat’ voor de zorgsector ontwikkeld en succesvol geïmplementeerd. Zestor liet deze aanpak aanpassen voor het hbo en introduceert met de handreiking 'In gesprek over het organisatieklimaat' deze dialoogaanpak nu bij hogescholen.

 

‘Dialoog organisatieklimaat’ is een procesaanpak voor het voeren van een veilige dialoog rondom het organisatieklimaat, waaronder werkdruk. Met deze aanpak gaan alle lagen van de organisatie (directeur/bestuurder, leidinggevenden en medewerkers) op een regelmatige basis met elkaar in gesprek over dat wat er speelt met betrekking tot gezond, veilig en vitaal werken. Er worden hierbij concrete oplossingen vanuit de teams aangedragen.

De dialoogaanpak, waarop Babette in april 2018 is gepromoveerd, is door de Erasmus Universiteit Rotterdam geëvalueerd en blijkt te werken. De resultaten laten zien dat deze kernachtige aanpak bijdraagt aan een positieve beleving en gezonder en veiliger gedrag; medewerkers voelen zich beter, er is meer werkplezier en minder verzuim.

Uit het medewerkeronderzoek naar werkbeleving op hogescholen (TIM) blijkt dat medewerkers bovengemiddeld tevreden zijn. Tegelijkertijd blijkt uit datzelfde onderzoek dat voor medewerkers van hogescholen de beleving van de werkdruk het grootste knelpunt vormt. Om te hoge werkdruk te verlagen, is het wenselijk om dit onderwerp op hogescholen en in het team bespreekbaar te maken. Om te kijken waar de werkdruk vandaan komt, wat het met een ieder doet en waar mogelijke oplossingen liggen. De ‘Handreiking organisatieklimaat’ is een van de  instrumenten die Zestor inzet om werkdruk aan te pakken.

In de handreiking lees je meer over de uitvoering van de ‘Dialoogaanpak organisatieklimaat’. We geven aan wat er op hoofdlijnen wordt bedoeld met de begrippen organisatieklimaat en werkdruk, voor wie de aanpak is bedoeld, wie er binnen de organisatie betrokken worden en hoe je met de aanpak aan de slag kunt, stap voor stap.

 

Relevante links

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: