« Terug

Nieuws

Bijdragen aan de banenafspraak met de pilot sociale inkoop

23 maart 2021

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel winst valt te behalen met sociale inkoop als het gaat om het creëren van banen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de pilot ‘Bijdragen aan de banenafspraak met sociale inkoop’ stimuleert Zestor deze manier van banen realiseren, waarbij een brug wordt geslagen tussen HR en Inkoop. Bij het aan de slag gaan met sociale inkoop kunnen hogescholen maximaal 40 uur ondersteuning krijgen van De Normaalste Zaak.

Over sociale inkoop

Een kansrijke manier om meer winst te behalen in het kader van de banenafspraak is Social Return On Investment (SROI). Sociaal inkopen betekent dat een organisatie bij de inkoop van producten en diensten sociale aspecten meeweegt. Social return betekent dat een opdracht leidt tot (meer) werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer HR-professionals en inkopers hun expertise bundelen, kunnen er vanuit die samenwerking meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd worden.

Deelname

Hogescholen worden in deze pilot gefaciliteerd bij het maken van goede afspraken voor de doelgroep van de banenafspraak in het kader van SROI, door een brug te slaan tussen inkoop en HR. Een hogeschool kan in de pilot maximaal 40 uur ondersteuning krijgen van De Normaalste Zaak. De Normaalste Zaak (DNZ) heeft rondom dit thema veel praktijkervaring opgedaan. De pilot start 1 april 2021.

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: