« Terug

Nieuws

Arbeidsmarktmonitor 2020

6 oktober 2020

Vandaag verschijnt de ‘Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2020’. Deze monitor schetst de stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medewerkers en werkgevers in het hbo. De monitor geeft veel cijfers over bijvoorbeeld de mobiliteit, tevredenheid, persoons- en baankenmerken en de loopbaan-en professionaliseringswensen van medewerkers van hogescholen. Naast de inhoudelijke hoofdstukken, bevat de monitor tien zeer lezenswaardige praktijkverhalen en thema-interviews vanuit de praktijk van hogescholen.

De monitor biedt antwoord op vragen als:

  • Hoe groot is de in- en uitstroom van personeel in het hbo? Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?
  • Hoeveel mensen in het hbo werken in deeltijd? Hoeveel mensen hebben twee banen?
  • Hoe is de leeftijdsopbouw van het zittend personeel? Welk deel van het personeel is docent? Welk deel van de docenten heeft een masteropleiding afgerond? 
  • Wat zijn push- en pull-factoren in verband met het aantrekken en het behouden van personeel?

Hoofdpunten uit deze monitor

Op hoofdpunten geeft deze monitor een stabiel beeld voor het hbo. De sector is de afgelopen jaren gegroeid. Voor de toekomst wordt echter wel een krimp verwacht. Het aandeel personeel op een tijdelijk contract is de afgelopen jaren gedaald. De potentiële mobiliteit is relatief laag; slechts een klein deel van het personeel zoekt een andere baan binnen of buiten de sector. Medewerkers zijn tevreden met hun werk en er is veel uitwisseling met het bedrijfsleven. Er wordt goed ingezet op professionalisering van de medewerkers en de mogelijkheden daarvoor worden door de medewerkers gewaardeerd. Onze  medewerkers zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken en bevelen deze bijzonder aan. De hoge werkdruk, voor met name docenten, blijft echter een uitdaging.

Praktijkverhalen

In deze monitor vind je naast een analyse, ook tien praktijkverhalen op verschillende onderwerpen:

 

 

Essay 'Uitdagingen van praktijkgericht onderzoek in het hbo'

Ter reflectie op de Arbeidsmarktmonitor hbo van 2020 heeft prof. dr. Frank Cörvers in opdracht van Zestor een essay geschreven. Het essay beschrijft de uitdagingen van praktijkgericht onderzoek en de consequenties voor de inzet en professionalisering van docenten.

 

Meer weten?

Henk-Jan Jansen

Beleidsadviseur

06 - 83 22 52 53

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: