« Terug

Nieuws

Arbeidsmarktmonitor 2017: Vergezichten en uitdagingen

16 oktober 2017

De Arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2017 schetst de stand van zaken en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medewerkers en werkgevers in het hbo.

Op hoofdpunten geeft de monitor voor nu een evenwichtig beeld voor het hbo. Het aantal docenten is, zoals afgesproken, de laatste jaren sterker gegroeid dan het ondersteunend personeel. Medewerkers zijn tevreden met hun werk en er is veel uitwisseling met het bedrijfsleven. De mogelijkheden tot professionalisering worden door de medewerkers goed gewaardeerd. De hoge werkdruk blijft echter wel een uitdaging. Zo ook de hoge uitstroom van startende docenten. Er moet in de hogescholen een goede, werkbare balans tussen de reguliere formatie en een zekere mate van flexibiliteit gevonden worden. Dat vraagt inzicht en goede afstemming over de functionaliteit daarvan tussen vakbonden en werkgevers. Hogescholen zijn nu over het algemeen nog goed in staat hun vacatures te vervullen, hoewel er voor de nabije toekomst wel tekorten worden verwacht.

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: