« Terug

Landelijke debattour hogescholen

Goed werkgeverschap krijgt vorm aan de start. Na indiensttreding ontwikkelt een docent zich van vak-professional tot een vak-volwassen docent. Maar wat vragen we eigenlijk van de hbo docent van de toekomst? En wat bieden wij hen als goede werkgever? De thematiek rond startende docenten is complexer dan deze op het eerste gezicht lijkt en vindt zijn oorsprong in complexe, strategische vraagstukken. Vanuit Missie: Vliegende start zetten we daarom nu het debat in om hierover van gedachten te wisselen. Dit doen we door met docenten, managers, studenten en ondersteuners te debatteren over thema’s die het onderwijs én het werkgeverschap raken. Omdat deze bepalend zijn voor de startende docent van nu en dus bepalend zijn voor de onderwijsprofessional van morgen.

Aanbod Zestor

Vanuit Zestor bieden we een kant-en-klaar programma. Hiervoor is geen wezenlijke extra inspanning van de hogeschool nodig. Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen kunnen we natuurlijk wel variëren qua schaalgrootte en in de inhoud kunnen we in een voorgesprek nadere keuzes maken.

Het (kosteloze) Zestor aanbod bestaat in elk geval uit:

 • Een prikkelend format voor debat/gespreksvormen
 • Professionele, externe debatleiding
 • Communicatiepakket voor intern gebruik (mailingen, flyers, posters etc.)
 • Tekst en videoverslag voor interne communicatie achteraf

Wat vragen we van de hogeschool?

 • Enthousiasme!
 • Actieve interne werving en promotie
 • Het ter beschikking stellen van faciliteiten

Wat zijn de beoogde resultaten?

 • De aanwezige denkkracht wordt gericht ingezet om meer inzicht te krijgen in voor een hbo instelling strategische HR vraagstukken
 • De opbrengst hiervan, zeker met inhoudelijk verslag van het debat, is in zichzelf waardevol, maar ook deelbaar en een mogelijke aanzet tot vervolgstappen. 
 • Met de resultaten van een debat kunnen (HR) professionals het beleid toetsen of de aandachtspunten bepalen. Als uit de uitkomst blijkt dat er dringend behoefte is aan meer verdieping of actie kan dit een extra zetje in die richting zijn.
 • De meerwaarde zit ook in het feit dat de deelnemers aan het debat een bepaald vraagstuk van een andere invalshoek bekijken. Vaak levert dit een genuanceerder inzicht op.
 • Hbo-instellingen in beweging krijgen om werk te maken van het werven, selecteren en inwerken van startende docenten. De noodzaak hiervan is gelegen in de strategische thema’s binnen de sector.
 • Tot slot; debatteren is leuk! We gaan voor een positieve sfeer. Het is prikkelend om mee te doen en waardevol om elkaar uit te dagen om goed te argumenteren. Het draagt bij aan de hogeschool als professionele, lerende gemeenschap en versterkt hierdoor de kwaliteitscultuur.

 

Impressie van een debat?

De eerste drie debatten, in een reeks door het land, hebben inmiddels plaatsgevonden. Elk van de drie bijeenkomsten had een eigen karakter en dynamiek, maar onder de deskundige leiding van Het Debatbureau gingen we toch elke keer weer het gesprek aan over de vraag: ‘hoe kunnen we de positie van startende docenten in het hbo verbeteren?

Meedoen?!

Ervaar je binnen de eigen hogeschool ook het belang van het gesprek over deze thema’s? Dan zijn we al halverwege! Geef dan aan wat voor jullie organisatie herkenbare vragen zijn. Geef ons letterlijk de (een) ruimte en help ons met de communicatie naar belangstellenden.

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: