MISSIE: VLIEGENDE START

Tijd voor werving, selectie en begeleiding

Sluit jij je aan bij onze missie?

Onze missie

Van het uitgestroomde onderwijzend personeel in het hbo heeft 50% minder dan vier jaar voor de hogeschool gewerkt. Veel hogescholen hebben goede plannen om de werving, selectie en begeleiding van nieuwe docenten te verbeteren. In de drukte van alledag komt het er helaas niet altijd van deze plannen aan te scherpen en uit te voeren. De thematiek rond startende docenten blijft daarmee een ‘bijna-probleem’ en krijgt niet de aandacht die onze startende docenten verdienen. Met onze Missie: Vliegende Start willen wij hierin verandering brengen.

Filter op onderwerp

Studenten aan het werk voor onze missie

In samenwerking met twee hbo-opleidingen gaan we ervaringen ophalen én oplossingen genereren voor de vraagstukken rondom de werving, selectie en inwerken van nieuwe docenten. Met dit nieuwe initiatief zetten we in op de denk- en daadkracht van onze studenten.

Docentenberaad Zuyd over onderwijskwaliteit en personeelsbeleid

Een blog van Judith van Hooijdonk (informatieprofessional bij Zuyd) nav de kick-off van onze landelijke debattour bij Zuyd.

De 3-trapsraket van de HAN

Samen met Zestor heeft de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN) de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ontwikkelen van een hogeschoolbreed programma gericht op het inwerken van nieuwe docenten binnen de HAN...

Hoe ziet het ‘ideale’ traject eruit?

Samen met een aantal hogescholen hebben we ideeën, wensen en werkelijkheden van het ‘ideale’ traject met elkaar verkend. Benieuwd hoe dit ideale traject eruit ziet?

 

Good practice: werken vanuit vrijheid en vertrouwen

Janiek Bartelds en Renske van Hulst startten in studiejaar 2014/2015 als docent bij Avans. Inmiddels zitten ze middenin hun tweede lesjaar. Het echte ‘overleven’ is eraf, al blijft het pittig. Over de begeleiding die ze kregen én krijgen zijn ze unaniem positief.

De formule van Avans vanuit HR-perspectief

Waar liggen de verantwoordelijkheden als het gaat om een ‘zachte landing’ van nieuwe docenten? En hoe zacht is die landing binnen Avans? Een blik hierop vanuit HR-perspectief.

 

‘Een heftige nieuwe uitdaging’

Een interview met Ilse Borg, docent HRM bij de Hogeschool van Amsterdam. In september 2015 startte zij als docente op de HvA. Met veel werkervaring op zak, maar geen ervaring voor de klas. Hoe vergaat het haar?

'Het is te ver doorgeschoten'

De intentie van het hoger onderwijs is goed en op papier klopt het; de praktijk is in werkelijkheid soms anders. Een blik op de problematiek vanuit de Vereniging Ombudsman Hoger Onderwijs. En een oproep tot verandering...

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: