« Terug

Leren van elkaar

Met het studentendecanaat van Hogeschool Zuyd is een kick-off bijeenkomst en een sessie levensfasebewustzijn uitgevoerd. Daarna volgde een serie sessies met begeleide intervisie op basis van casuïstiek,

Bij de studentendecanen binnen de dienst studentenzaken is de behoefte om van en met elkaar te leren groot. Het team bestaat uit decanen die al lang werkzaam zijn binnen het vakgebied en een aantal beginnende decanen. Het uitgangspunt is elkaar meer benutten vanuit de kracht van deze verschillende levensfasen en werkervaring. En daarnaast een platform te bieden om met en van elkaar te leren op een gestructureerde manier. Een ander doel was om de feedbackvaardigheid te versterken.

Werkwijze intervisie

  • Een deelnemer legt een werksituatie / werkprobleem of onderwerp voor aan de overige deelnemers (vraaginbrengers). Deze luisteren en helpen daarna de vraaginbrenger om: diens casus van zoveel mogelijk kanten te bekijken en vooral diens vraag erbij verder te onderzoeken en te herformuleren; zo een dieper inzicht te krijgen in het vraagstuk; en daardoor zelf meerdere oplossingsrichtingen te ontdekken.
  • Door te luisteren naar de verdiepende vragen, krijg je als vraaginbrenger nieuwe inzichten in je werk en in je eigen ontwikkeling.
  • Door verdiepende vragen te stellen, ondersteun je als vragensteller een collega en bekwaam je jezelf verder in je vak. Vaak levert het jezelf ook nieuwe inzichten op over je eigen functioneren.

Opbrengst

De intervisie in dit team heeft als opbrengst dat er gestructureerd en regelmatig uitgewisseld wordt tussen de studentendecanen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en stimuleert het het gezamenlijk optreden en zichtbaarheid als team binnen de organisatie. Daarnaast wordt impliciet gewerkt aan teamontwikkeling in samenwerken met elkaar, reflecteren en feedback geven. De intervisie zal door het team zelf worden voortgezet, waarbij de begeleiding op een lagere frequentie terugkeert om het proces scherp te houden.

'Zeer positief is de acceptatie van de verschillen in personen en in ieders deskundigheid en daarvan willen leren van en met elkaar.'

 

Meer weten?

Voor meer infoematie kun je terecht bij Maurice Broers, HR adviseur, dienst studentenzaken Zuyd

 

 

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: