« Terug

Inventarisatie trajecten Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB)

In het Hoofdlijnenakkoord van de Vereniging Hogescholen is in 2013 afgesproken dat hogescholen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) invoeren. De Vereniging Hogescholen heeft een protocol opgesteld dat voorziet in de wederzijdse erkenning van deze professionaliseringsarrangementen van hogescholen. In de bijlage van dat protocol is beschreven aan welke kenmerken een BDB-traject dient te voldoen. Inmiddels hebben de meeste hogescholen een BDB-traject ontwikkeld. Zestor heeft hiervan een inventarisatie gemaakt.

Inventarisatie BDB-trajecten (inclusief BKE)

In 2015 heeft Zestor, in samenwerking met medewerkers van hogescholen, een inventarisatie gemaakt van BDB-trajecten die door de hogescholen worden ontwikkeld en uitgevoerd. De inventarisatie is gebaseerd op informatie die door de hogescholen is aangeleverd. De inventarisatie wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat informatie over:

  • de aansluiting van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE), op het onderwijs- en personeelsbeleid van de hogeschool
  • de opzet van het leertraject
  • de toetsing en beoordeling van de BDB​

Totaaloverzicht

Naast de beschrijving van de trajecten per hogeschool is een totaaloverzicht (tabel) gemaakt met een vergelijking op een aantal basiskenmerken. Dit overzicht is bedoeld om een globale indruk te geven van de opzet van de BDB-trajecten.

BDB behalen

Deze site biedt inzicht in de trajecten die hogescholen hun medewerkers bieden om zich te bekwamen als een didactisch vaardig docent. Het gaat om verplichte interne scholingstrajecten op maat, die je alleen kunt volgen als je al een aanstelling hebt aan een hogeschool. Wil je je al eerder bekwamen in didactiek, dan is de enige (ons bekende) mogelijkheid daartoe het volgen van cursussen en trainingen bij commerciële aanbieders. Zestor adviseert hier verder niet in. Wij richten ons uitsluitend op de interne BDB-trajecten van de hogescholen.

 

Beschrijving BDB-traject per hogeschool

Onderstaand zijn de hogescholen weergegeven waarvan het BDB-traject (inclusief BKE) is beschreven. Klik op de hogeschool om naar de beschrijving te gaan.

 

Overige relevante links

 

Meer weten over dit onderwerp?

 

Gertrud Lemmens

Projectleider

06 - 55 19 58 18

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: