« Terug

Driestar Hogeschool

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Driestar Hogeschool is een monosectorale hogeschool: dit betekent dat Driestar Hogeschool alleen een lerarenopleiding heeft en een (deeltijd)pabo. Er komen geen docenten binnen zonder een basiskwalificatie. 80% van de docenten heeft een opleiding op masterniveau. Als er een enkele keer een medewerker wordt benoemd zonder bevoegdheid, volgt deze een traject dat opleidt tot registratie in het beroepsregister VELON.

Het merendeel van de docenten heeft een afgeronde master. Zij krijgen specifieke professionalisering aangeboden op het gebied van didactische bekwaamheid. Als een docent wordt aangenomen die nog geen masteropleiding heeft afgerond, moet er zicht op zijn dat de master in twee jaar wordt afgerond. 

 

terug naar de lijst van hogescholen

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: