« Terug

Christelijke Hogeschool Ede

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Op dit moment wordt het BDB/BKE-traject herzien. In het voorjaar 2020 wordt de nieuwe versie verwacht.

Meer informatie

Het BDB traject valt onder verantwoordelijkheid van de CHE Academy. Meer informatie is te verkrijgen via academy@che.nl

terug naar de lijst met hogescholen

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: