« Terug

Breda University of Applied Sciences

Leertraject BDB/BKE

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid
opzet leertraject BDB (inclusief BKE)
- toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)
opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid

 

Doelgroep/toelatingseisen

Beleid ten aanzien van nieuwe docenten
Iedere nieuwe docent met een aanstelling vanaf 0,4 fte volgt het BDB-traject. Dit gebeurt binnen de eerste twee jaar van de aanstelling.

Docenten met een aanstelling kleiner dan 0,4 fte volgen een ‘light’ versie.

Beleid ten aanzien van zittende docenten
De zittende docent heeft de BDB reeds gevolgd in de eerste twee jaar. Iedere zittende docent volgt wel een BKE-traject, omdat deze pas recent is ingevoerd. Hierbij geldt ook dat docenten met een aanstelling vanaf 0,4 fte dit traject volgen.

Didactische bekwaamheid

De hogeschool hanteert bepaalde criteria om de didactische bekwaamheid van nieuwe en zittende docenten vast te stellen: een eerstegraads bevoegdheid, een BDB-traject van de eigen of andere hogeschool en een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) worden erkend als bewijs van bekwaamheid.  

In overeenstemming met het landelijke protocol BDB vindt erkenning plaats van een behaald BDB-certificaat bij een andere hogeschool.

Er zijn docentfuncties waarvoor het niet noodzakelijk is een BDB-traject te volgen. Dit heeft te maken met de omvang van de aanstelling.

Intake

Voorafgaand aan het traject wordt een intake gehouden. Doel van de intake is om de leerdoelen en verwachtingen bij het traject helder te krijgen en om commitment aan het traject te bevorderen. 

De intake vindt plaats in de vorm van een gesprek. De intake wordt afgenomen door een docent van de BDB-training. 

Maatwerk

Het is niet mogelijk om voor individuele deelnemers het traject aan te passen. Docenten werken met eigen producten en op deze manier is er maatwerk; het doel is dat iedere docent dezelfde basiskennis heeft.

Anderstaligheid

Het traject kan in het Engels worden gevolgd. 

 

Opzet leertraject BDB (inclusief BKE)

 

Organisatie

 • De dienst HRM is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het hele traject
 • De dienst HRM in afstemming met onderwijskundigen is verantwoordelijk voor de inhoud van het traject
 • De dienst HRM is verantwoordelijk voor de organisatie van het traject
 • Het traject wordt centraal georganiseerd
 • Het traject wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam

Leerdoelen/bekwaamheid

Het traject is afgestemd op de leerdoelen/bekwaamheid, zoals vastgelegd in het Protocol BDB (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap). 

Programma

 • Het programma bestaat uit een cursus met klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een e-learning platform en praktijkopdrachten die worden uitgevoerd op de eigen werkplek (in de klas)
 • De begeleiding in het programma is georganiseerd door middel van feedback van de docenten en van medecursisten
 • De volgende onderdelen komen achtereenvolgens aan de orde: Teaching Practice, course design, mentoring
 • Er worden uiteenlopende werkvormen gehanteerd

Duur en omvang

 • De totale studiebelasting is 50 dagdelen (20 dagdelen bijeenkomst en 30 dagdelen zelfstudie):
  • 18 dagdelen teaching practice
  • 21 dagdelen course design
  • 10 dagdelen mentoring
 • De doorlooptijd is een half jaar

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een handboek en McKeachie en Dee Fink en articles. 

 

Toetsing en beoordeling van de BDB (inclusief BKE)

 

Toetsing en beoordeling

Er vindt toetsing van het traject op bekwaamheid/leerdoelen plaats. Als formatieve vorm van toetsing wordt onder andere gebruik gemaakt van video-opnames uit de eigen lespraktijk van de deelnemer. Als summatieve vorm van toetsing wordt gebruik gemaakt van rapport Course Design en van rapport Teaching Practice. 

Er wordt geen eind-assessment afgenomen.
Het opstellen van een portfolio maakt geen onderdeel uit van het traject.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat. Voorwaarden om een certificaat te ontvangen zijn dat de eindrapporten beide met een voldoende zijn afgerond en dat men alle bijeenkomsten heeft bijgewoond.

De certificering heeft geen bepaalde geldigheidsduur. Het certificaat wordt afgegeven door de BDB-opleiding. De aanbieder van de TQP (Teaching Qualification Programme), Onderwijscentrum VU, is bevoegd om het certificaat af te geven. 

 

Opzet traject Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

De hogeschool is bezig met de invoering van de BKE-trajecten. Nieuwe docenten krijgen de BKE bij het behalen van het BDB-diploma. Zittende docenten gaan de komende jaren een BKE-traject volgen. 

 

Meer informatie

Suzie Timmermans
Policy officer HRM
  timmermans.s@buas.nl

 

terug naar de lijst met hogescholen

Bijgewerkt november 2019

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: