« Terug

Bekijk je werk met een frisse blik

Blijven verbeteren in je werk vraagt van tijd tot tijd om een frisse blik op wat je doet, hoe je het doet en waarom je dat zo doet. Met een frisse blik naar jezelf kijken is niet eenvoudig. Zeker niet als je al wat langer met dezelfde mensen, in het zelfde team, of in dezelfde organisatie werkt. Dan ontstaat al snel het gevoel: 'zo doen we dat nu eenmaal hier'. Gluren bij de buren helpt je om weer eens even kritisch naar jezelf en je werk te kijken. Of dat van je team. Om je af te vragen of het wel zo logisch is wat je doet en hoe je dat altijd doet. Misschien kan het wel anders, eenvoudiger, makkelijker of leuker.

Hoe organiseer je dat?

Gluren bij de buren kan eenvoudig en dicht in de buurt. Je kunt er ook voor kiezen juist buitenshuis te gluren.

 • Stap 1 Bepaal waar je nieuwsgierig naar bent.
 • Stap 2 Bepaal bij wie je gaat meekijken
 • Stap 3 Plan een afspraak en bereid je bezoek voor
 • Stap 4 Maak na afloop een kort verslag, bespreek dit en maak afspraken

Wat heb je nodig?

 • Voorbereiding, vragenlijst
 • Gesprekspartner en locatie om bij te gluren
 • Verslag (zie uitwerking)
 • Presentatiemoment om ervaring intern te delen

Investering

 • 2 uur voorbereiding (lees de uitwerking)
 • 2 tot 6 uur gluren bij de buren
 • 2 tot 4 uur verslaglegging
 • 1 uur interne bespreking

Wat levert het op?

Twee ervaringen:

Door te kijken hoe een collegadocent van een ander opleidingsinstituut zijn planning organiseerde, afspraken maakte met studenten en de voortgang van hun portfolio’s volgde, heb ik mijn eigen werkwijze aangepast. Door mijn wensen neer te leggen bij onze afdeling ICT zijn inmiddels de mogelijkheden in onze elektronische leeromgeving verruimd. Ik kan nu efficiënter werken en mijn studenten beter volgen’.

Door een dagje mee te lopen bij een groot hotel bij mij in de buurt ,heb ik gezien hoe je met kleine dingen het gevoel van gastvrijheid enorm kunt vergroten. Ook ons horecateam was enthousiast toen ik hen over mijn ervaringen vertelde. We zijn ons nu bewuster van het belang van gastvrijheid en hebben in onze kantine een aantal aanpassingen gedaan, waardoor de gasten zich zichtbaar beter thuisvoelen bij ons.'

 


Uitwerking

Je kunt zelf of samen met je team gluren bij de buren. Betrek je team wel bij het gluren, ook als je het voor jezelf doet. Vaak zijn het team en leidinggevenden nodig om je nieuwe ideeën daadwerkelijk vorm te geven. Betrek ze daarom bij voorkeur al bij je voorbereiding en deel je ervaringen.

Waar ga je kijken?

Bij het team van een andere afdeling, discipline of locatie van je eigen organisatie of bij een andere hogeschool? Je kunt er zelfs voor kiezen te gluren bij een compleet ander soort organisatie. Dit kan erg verhelderend werken.

Opzet

Bepaal (zelf of samen met je team) waar je nieuwsgierig naar bent. Waarvan wil je graag weten of zien hoe anderen dat aanpakken? Afhankelijk van de vragen bepaal je met wie je dan in gesprek gaat of bij wie je gaat meekijken.

Formuleer vooraf vragen die je wilt stellen en/of bedenk wat je wilt observeren. Dit kun je voor jezelf doen of samen met het team. Plan een afspraak met de betreffende persoon of het team en geef duidelijk aan waarom je graag met ze in gesprek wilt of wilt meekijken.

Maak na afloop een kort verslag van je gesprek of werkbezoek ter voorbereiding op het teamoverleg. Je kunt hiervoor ook foto's en filmpjes maken tijdens je werkbezoek en daarmee een 'beeldverslag' maken. Vul de foto's aan met tekst waarin je beschrijf wat je is opgevallen.

Bespreek de bevindingen in het teamoverleg en besluit of je/het team op basis daarvan processen of werkwijzen van jezelf of het team wilt veranderen. Zo ja, plan dan samen concrete verbeteracties. Bedenk ook een actie voor jezelf. Dus, wat ga jij hiermee of hieraan doen?

Verslag

In het verslag kun je de volgende vragen beantwoorden:

 • Ik ben op bezoek geweest bij…
 • Ik was benieuwd naar…
 • Bij de buren doen ze het zo of denken ze er zo over…
 • Wat mij het meest opviel was…
 • Wat wij van de buren kunnen leren is…
 • Wat ik na dit bezoek heel goed vind van ons team, onze werkwijze is…
 • Wat ik zelf wil veranderen is…

Follow-up

Wil je na het gluren iets verbeteren, maak het dan zichtbaar door bijvoorbeeld een verbeterbord te gebruiken. Hier schrijf je op wat jij en misschien ook anderen uit je team hebben afgesproken om op te pakken. Beschrijf concrete acties en stel een deadline vast. Bespreek de voortgang in het teamoverleg. Maak het ook leuk en beloon jezelf en het team als een verbeterpunt is gerealiseerd.

 

 

Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: